Kategori: Natur

Götaälvdalens fantastiska natur

Götaälvdalens fantastiska natur bjuder på fina vandringsleder, rikt djurliv och djupa skogar. Allt vackert inramat i Götaälvdalens gröna natur.

Inlandsisen försvann från Göteborgsområdet för cirka 14500 år sedan. Drygt 2000 år senare hade isen smält bort från hela Götaälvdalen. Den snabba landhöjningen medförde att älvdalen för 11000 år sedan utvecklades från skärgård till ett havssund. Vänern var som ett innanhav med förbindelser till öppet hav via ett antal trånga sund. Vid denna tid låg fortfarande inlandsisen över norra Vänernområdet. För drygt 10000 år sedan, i samband med att klimatet blev varmare, blev Vänern en insjö.

Göta älvdalens berggrund domineras av gnejs, men har även inslag av diabas och granit. Göta älvdalen är en utpräglad sprickdal med både väl utbildade och oregelbundna dalsidor. Älvdalens ravinlandskap har bildats genom vattenerosion, ras och skred. Dalgången avgränsas av karga berg som reser sig cirka 100 m över dalbotten. När inlandsisen smälte bort kom stora mängder suspenderade silt- och lerpartiklar att föras ut i havet där de avsattes som glacial lera. Nära iskanten och vid stora flöden av smältvatten bildades glacial lera. Efter isavsmältningen har delar av den glaciala leran och andra jordarter successivt eroderats. En ny jordart har bildats, som benämns postglacial lera. När klimatet blev varmare började också en hel del organiskt material som till exempel alger att inlagras i lerorna. Glacial lera utgör den helt dominerande jordarten och lermäktigheten är normalt större i de södra delarna än i de norra.

Bohusleden, Pilgrimsleden, Ryrsjön, Svartedalen, Risveden, Utby vandringsled, StoraVäktor, Pingstalund, Spetalsbergen

jan 27
Upptäck Trollhättan på cykel

Upptäck Trollhättan på cykel. Med cykel kan du nå alla stora besöksmål i Trollhättan…

jan 19
Fontins naturreservat – Kungälvs mest välbesökta naturområde

Fontins naturreservat. Fontinområdet har en mycket omväxlande natur med stigar, vägar,…

jan 16
Kungajaktmuseet Älgens berg

Kungajaktmuseet Älgens Berg, beläget i Ekopark Halle-Hunneberg, är ett…

jan 11
Fritidsbåt på Trollhätte kanal

Fritidsbåt på Trollhätte kanal. Trollhätte kanal är 82 km lång. Därav är 10 km grävd…

jan 02
Fågeldammarna i Surte

På väg upp mot badplatsen vid Surtesjön hittar du Fågeldammarna i Surte. Vatten för…

dec 30
Båttur i Götaälvdalen

Båttur i Götaälvdalen. M/S Elfkungen är en av Sveriges äldsta och bäst bevarade gamla…

dec 30
Trollhättefallen 300 000 liter vatten varje sekund

Trollhättefallen 300 000 liter vatten varje sekund. Trollhättefallen är Göta älvs…

dec 28
Vandra Edsvidsleden i Trollhättan

Vandra Edsvidsleden längs med den blå ådern Göta älv och upptäck en mycket vacker del…

dec 23
Tjurholmens naturreservat

Tjurholmen är en långsträckt ö i höjd med Älvängen. Ön karaktäriseras av låglänta…

dec 09
Göta älv – älvarnas kung

Göta älv – älvarnas kung. Adam av Bremen omtalade i Gesta…

X