Fågeldammarna i Surte

På väg upp mot badplatsen vid Surtesjön hittar du Fågeldammarna i Surte. Vatten för Surte Glasbruks behov togs från Surtesjön. Vattnet leddes till ett par små konstgjorda sjöar omtalade 1851 som kvarndammar med väl uppbyggda dammvallar och reglerverk för att därefter rinna i trätub ner till elverket på Surte glasbruk. Sedan slutet på 1950-talet tjänstgör vattenmagasinen som fågeldammar med ett trettiotal olika fågelarter.

Fågeldammarna i Surte

Fågeldammarna i Surt

Gräsanden är en ofta återkommande gäst i fågeldammarna. Det är en stor och kraftig and som mäter 55–60 cm och har ett vingspann på 81–95 cm. Den har ett stort huvud, en lång och ganska kraftig näbb och kort stjärt. I alla dräkter har den en mörkblå iriserande vingspegel omgiven av först ett svart och sedan ett brett vitt band. Benen är gula eller gulröda. Honan är vattrad i brunt på ovansidan, i ljusbrunt på undersidan och har en orange näbb med mörkgrå näbbrygg.

Dammarna ligger på höjdryggen ovanför Surte samhälle, precis i kanten av Vättlefjäll. Området hålls lättillgängligt för människor som vill uppleva djur och natur genom de stigar som Kulturföreningen Svanen har anlagt. 

Här kan du ta del av alla de fåglar som föreningen sköter om plus en mängd vildfåglar. Fågeldammarna är ett populärt besöksmål för skolor, turister och Alebor.

Under vintern utfordras fåglarna och man håller vattnet isfritt. Detta skapar en bra miljö  för de tama parkfåglar som lever vid dammarna. Här stannar även vilda fåglar till under sin flyttning vår och höst.

Vid dammarna och deras omgivningar finns många spännande kulturhistoriska lämningar.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Lägg till kommentar