Surteraset 450 familjer blev hemlösa

Surteraset 450 familjer blev hemlösa. Skredet ägde rum den 29 september 1950 klockan 08.11 vid Surte södra station och bara minuter tidigare hade ett tåg med 800 passagerare passerat.

Surteraset 450 familjer blev hemlösa
Surteraset 450 familjer blev hemlösa

Skredet varade mindre än 3 minuter. Det var 400 meter brett och 600 meter långt (24 hektar) med en uppskattad jordvolym på 3 miljoner m³, vägandes 10 miljoner ton, som kanade ut mot och delvis ner i Göta älv. Rasmassan kom sedan att blockera älven flera veckor för större båttrafik. Husen som drogs med i skredet flyttades upp till 150 meter. Fler än 30 bostadshus förstördes, men bara en person omkom. Över 450 familjer blev hemlösa.

Muddringen av Göta älv inleddes nästan direkt för att kunna återställa den då livliga båttrafiken och leddes av dåvarande Vattenfallsstyrelsen. I den första etappen vilken färdigställdes inom ett par veckor hade de tre mudderverken muddrat 80 000 kubikmeter lera vilket gav båtar med 3 meters djupgående möjlighet att passera. Katastrofberedskapen var tämligen god och inom en månad hade väg-, järnväg- och sjöfartstrafik återigen kommit igång.

Läs mer här

Surteraset

Innehållsförteckning

Comments

Lägg till kommentar