Tjurholmens naturreservat

Tjurholmen är en långsträckt ö i höjd med Älvängen. Ön karaktäriseras av låglänta madmarker.
Tjurholmens naturreservat

Tjurholmens naturreservat. Götaälvdalen utgör en naturlig och välkänd flyttfågelväg. Här har öns våtmarker stor betydelse som näringsställen. Tjurholmens sydspets utgör en av de bästa rastlokalerna i hela Götaälvdalen. 

Tjurholmen är Göta älvs näst största naturliga ö. Den långsträckta, cirka 3.5 km långa ön är belägen i Kungälvs kommun, Romelanda socken i höjd med samhället Älvängen i Ale kommun. Förutom en cirka 10 meter hög klippa ungefär mitt på ön består den av låglänta madmarker.

Största delen av Tjurholmen utgörs av åkermark, men i söder betas det. Det är denna yta som ingår i projektet. Strandängarna där har varit skyddade sedan 1969.

Du är välkommen att besöka Tjurholmens naturreservat, men tänk på att det inte är tillåtet att
  • för annan än markägaren, jordbruksarrendatorn eller deras husfolk att under tiden 15.3-15.7 beträda området eller vistas inom detsamma
  • inom området medföra hund. Förbudet gäller ej vid utövande av tillåten jakt inom området
  • med modellflygplan överflyga såväl land- som vattenområde inom naturreservatet

Källa: Länsstyrelsen

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Lägg till kommentar