Fars Hatt – en naturlig mötesplats sedan 300 år

Redan 1684 öppnades värdshuset vid torget i Kungälv och dåtidens åtta rum för resande har med tiden vuxit till 120 rum, varav sex är sviter.
Fars Hatt - en naturlig mötesplats sedan 300 år

Fars Hatt – en naturlig mötesplats sedan 300 år. Staden Kungälv är en av Sveriges äldsta och grundlades på 900-talet. På torget, där Fars Hatt ligger idag, låg tidigare den gamla Stadskällaren, som uppfördes av Tormo Classon år 1684.

1956 brann Stadskällaren och gårdslängorna ner till grunden. Den gamla hotellbyggnaden revs och nyinvigdes 1958 under namnet Hotell Fars Hatt efter en namntävling i Göteborgs-Posten. Sedan dess har hotellet byggts till och om i olika etapper. Historien gör sig dock fortfarande påmind. Genom hotellfönstret ser man Bohus fästning från 1300-talet, kyrkan från 1689 och trähusen från 1700- och 1800-talet.

Namnet Fars Hatt kommer just ifrån Bohus fästning. Av de fyra centraltornen finns numera bara tornet Fars Hatt kvar. Bohus fästning grundlades av den norske kungen Haakon V år 1308 och blev inte svenskt förrän vid freden i Roskilde år 1658.

Källa: Fars Hatt

Fars Hatt – en naturlig mötesplats sedan 300 år

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Lägg till kommentar