Ale Golfklubb – slå ett slag för historien

Golfbanan ligger verkligen på historisk mark. Alfhems kungsgård har anor från 1300 talet.

Ale Golfklubb - slå ett slag för historien
Ale Golfklubb – slå ett slag för historien

Ale Golfklubb – slå ett slag för historien. I början av 80-talet ökade intresset för golfsporten som sedan växte från snobbsport till folksport. Eftersom antalet golfbanor i regionen var begränsat i förhållande till den växande skaran av nya golfare ökade naturligtvis behovet av nyetableringar av golfanläggningar. 

1985 annonserade några pionjärer i lokaltidningen i Ale Kommun och kallade till ett möte för att inventera intresset av att starta en golfklubb. Ett 50-tal personer dök upp och beslut togs att starta en golfklubb och därefter ansöka om medlemskap i Svenska Golfförbundet. Året efter registrerades klubben och arbetet med att hitta lämplig mark inleddes. En utmaning som efter 6 långa och mödosamma, men roliga år av ideellt engagemang och entusiasm resulterade i en 18-håls golfbana på Alfhems Kungsgårds ägor.

Efter 30 års verksamhet i med- och motgång har klubben och golfbanan utvecklats på ett mycket positivt sätt. En starkt bidragande orsak är den klubbanda som fortfarande präglas av entusiastiska och engagerade medlemmar samt personal. Några av dessa har lagt ner mycket möda och stor kunnande på att dokumentera klubbens historia. Här förtjänar att nämnas Hans-Thore Paterson, sekreterare under pionjäråren, samt inte minst Björn Emegård, golfklubbens ordförande 2001-2008, som också har grävt i Kungsgårdens historia.

Husvagn eller husbil

Ale GK erbjuder en trevlig uppställningsplats för husvagn eller husbil. Området är ”lummigt” och skyddat från västliga vindar. Eluttag och vatten (ej dricksvatten) finns tillgängligt i direkt anslutning till uppställningsplatsen. I klubbhuset har du tillgång till dusch och toaletter. Observera att klubbhuset låses kl 22.30. Tillgång till toaletter samt dricksvatten dygnet runt finns i det lilla huset vis 18:e green, en knapp minut från din bil. Dessutom bjuder vi på en fantastisk utsikt över delar av golfbanan, närhet till klubbhus, värdshus och övningsområden.

Källa: Ale GK

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Lägg till kommentar