Selma Lagerlöfs Kungälv

Selma Lagerlöfs Kungälv. Selma Lagerlöf var väl bekant med Kungälvs historia. Hennes bror lasarettsläkaren Daniel Lagerlöf, var född 1850, inflyttade till Kungälv 1886 och var i tjänst fram till sin bortgång. Hans distrikt var inte bara Kungälv utan omfattade även Ytterby, Kareby och Romelanda med omnejd, även delar av andra sidan Göta älv tillhörde hans distrikt.

Selma Lagerlöfs Kungälv
Selma Lagerlöfs Kungälv

Nedanstående citat av Selma, ur Drottningar i Kongahälla, skildrar Sigrid Storrådas ankomst till Kungahälla år 998. Lagerlöf hyste i tidens anda en stor tilltro till de norska kungasagorna.

Men då drottningen hade rott förbi Gullön och svängde in i en bred bukt såg hon det stora Kungahälla ligga på älvstranden.
Staden var så stor, att hon inte kunde se så långt uppåt älven, att där inte låg gård vid gård. De voro alla ansenliga och välupptimrade med många uthus; smala gränder löpte mellan de grå timmer-väggarna ned till floden, breda gårdsplaner öppnade sig framför stugorna, väl upptrampade stigar förde från varje gård ner till dess båthus och brygga. Storråda befallde sina roddare att lyfta årorna långsamt. Hon stod högt i bakstammen av skeppet och såg mot stranden. ’Aldrig har jag sett något liknande’ sade hon.” (Lagerlöf 1899)


Sigrid Storråda skall ha mött den norske kungen Olof Tryggvason i Kungahälla för att diskutera äktenskap. Det slutade med att Storråda slängde handsken i ansiktet på Olof och det blev inget giftermål. I Kungahälla skulle också drottning Gunhild, Erik Blodyx’ änka, ha bott. Olof den Helige och Olof Skötkonung skulle ha spelat tärning om makten över gränslandet. De norska kungasagorna hänför Kungahälla till vikingatid. Ingen annan svensk ort omnämns oftare än Kungahälla i de isländska sagorna.

Kungsgården i Ytterbydalen

Vad Selma inte visste var att staden Kungahälla inte existerade under vikingatid. När de isländska sagorna talar om möten i eller vid Kungahälla är det den gamla kungsgården i Ytterbydalen man avser, ca 2 km väster om staden.

Första gången staden Kungahälla nämns av samtida historiska källor är av en normandisk författare, 1135. Då hade staden stor politisk betydelse och ett par årtionden senare nämns vår stad i ett arabiskt geografiskt verk. Kungahälla låg vid denna tid på nuvarande Kastellegårdens ägor i Ytterby socken.

Selma Lagerlöfs Kungälv

Comments

  • Avatar för Per Lindgren
    Per Lindgren
    juni 16, 2022 at 16:20

    Jag tror att Selma Lagerlöf visste mer än du tror att hon visste. Kungahälla nämns i skrift vid namn först 1135 i internationella källor, vilket visar att staden då var för tiden stor och internationellt betydelsefull, och man visste var den låg även på Lagerlöfs tid, vid Kastellegården som hon själv skriver om. Svensk vikingatid pågick till ca 1050 traditionellt räknat. Att Kungahälla existerade då är fullt troligt.

Lägg till kommentar