Vänersborgs museum – Sveriges äldsta museimiljö

Vänersborgs museum Sveriges äldsta museimiljö. Följ spåren efter 1800-talets upptäcktsresande bland egyptiska sarkofager, afrikanska fåglar, kinesiskt porslin, europeisk konst, nordiska djur och mineraler.

Ta del av spännande berättelser och få en inblick i den tidens syn på natur och kultur.

Museets exotiska samlingar är ett fönster mot världen – här samsas afrikanska fåglar och nordiska djur med Sveriges första vilt infångade alligator. Kliv in i en svunnen värld – som genom föremål, miljö och berättelser fortfarande känns märkligt levande.

Världen på museet

Med grund i läroverkets museum från 1860 skapade handelsmannen och filantropen Adolf Andersohn (1820-1887) Vänersborgs museum. Hans idé var att visa världen för museibesökarna. När portarna slog upp till detta, för småstaden magnifika museum, kunde man skåda såväl egyptiska fornsaker, afrikanska djur och ostindiskt porslin som ryskt konsthantverk, etnografica samt numismatiska och arkeologiska samlingar. Den lokala kulturhistorien var då av mindre intresse för detta museum som ville famna världen och förmedla mer av känsla och upplevelse än fakta.

Fåglar från sydvästra Afrika

Av de första samlingarna utmärker sig handelsmannen och zoologen Axel W Erikssons (1846-1901) fågelsamling från sydvästra Afrika, huvudsakligen dagens Namibia. Samlingen har rönt stort internationellt intresse och är i dag grunden till de nära samarbeten som såväl museet, Vänersborgs kommun som Högskolan Väst har med Namibia.

Vänersborgs museum Sveriges äldsta museimiljö
Vänersborgs museum Sveriges äldsta museimiljö

Samlingarna i Älvsborgs län

Omkring år 1900 startade museet en omfattande insamling arkeologiskt och kulturhistoriskt material från Älvsborgs län, främst Dalsland ner till Göta älvdalen. Då Vänersborg var residensstad gjorde man därför redan tidigt anspråk på att täcka ett större regionalt område än bara den egna staden. Genom ett omfattande insamlings och dokumentationsarbete kom därför Vänersborgs museum att bygga upp imponerande samlingar av främst allmoge, hantverk och arkeologi.

I början av 1970-talet skapades Älvsborgs länsmuseum. För länsmuseets och Vänersborgs museums samlingar uppfördes 1987 Kulturlagret i Vänersborg med lokaler för samlingarnas vård och förvaring. Verksamheten vid Vänersborgs museum drivs i dag av Förvaltningen för kulturutveckling genom avtal med Vänersborgs kommun.

Se film här

Källa: Västarvet

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Lägg till kommentar