Nu bara på nätet för miljön och ekonomins skull

Alebladet nyheter och artiklar. Ale kommun är belägen i, Götaälvdalen, de västra delarna av landskapet Västergötland.

Följ oss gärna på facebook

Alebladet

Ale kommun är en kommun i Västra Götalands län.Kommunen omfattar huvuddelen av det tidigare Ale härad och har sitt namn efter detta. Som centralort anges den av Statistiska centralbyrån definierade tätorten Nödinge-Nol. Kommunhuset ligger i Alafors i centralortens nordligaste del, men viss kommunadministration är förlagd till Nödinge.

Kommunen ingår i Storgöteborg.

Huvuddelen av befolkningen bor i de sex delvis sammanvuxna samhällena SurteBohusNödingeNolAlafors och Älvängen.

Kommunens område motsvarar socknarna: HålandaKilandaNödingeSkepplanda och Starrkärr. I dessa socknar bildades vid kommunreformen 1862 landskommuner med motsvarande namn.

Vid kommunreformen 1952 bildades storkommunerna Skepplanda (av de tidigare kommunerna Hålanda och Skepplanda) och Starrkärr (av Kilanda och Starrkärr) medan Nödinge landskommun förblev oförändrad.

Ale kommun bildades 1974 i anslutning till kommunreformen 1971 av Nödinge, Starrkärrs och Skepplanda kommuner.

Kommunen ingår sedan bildandet i Alingsås tingsrätts domsaga.

Kommunen är namngiven efter Ale härad, som förutom socknarna i Ale även inkluderade Sankt Peder och Ale-Skövde i Lilla Edets kommun samt Östads socken i Lerums kommun.

Kommunen tillhörde Älvsborgs län till dess att länet uppgick den 1 januari 1998 i Västra Götalands län.

Alesnickarna var med och byggde Göteborg

Timmerbönderna från Ale spelade en viktig roll redan vid Göteborgs tillkomst på 1600-talet. På Stadsmuseet kan man se Snickareämbetets stiliga välkomma och där finns även bevarat skrålåda, sparbössa, tennkanna, fana och medlemsförteckningen ända från 1683. Så småningom övergick alesnickarna till arbetet som säsongarbetare på byggen, bland annat var de med och byggde de för Göteborg så karakteristiska landshövdingehusen. ”Albonde” blev bland göteborgsarbetare ett vanligt öknamn på byggnadssnickare. Läs mer här

Risveden – vildmark när den är som bäst

Risveden är ett vidsträckt vildmarksområde och en gammal kronoallmänning med stora natur- och kulturhistoriska värden, beläget i Västergötland mellan Göta älvdalen i väster och sjöarna Mjörn och Anten i öster. Risveden är omkring 20 000 hektar stort (inom den tidigare kronoallmäningens gränser), till ytan större än ön Hisingen och det är Västsveriges största sammanhängande skogsområde. Läs mer här

Alebladet Alebladet Nödinge