Kategori: Natur

Götaälvdalens fantastiska natur

Götaälvdalens fantastiska natur bjuder på fina vandringsleder, rikt djurliv och djupa skogar. Allt vackert inramat i Götaälvdalens gröna natur.

Inlandsisen försvann från Göteborgsområdet för cirka 14500 år sedan. Drygt 2000 år senare hade isen smält bort från hela Götaälvdalen. Den snabba landhöjningen medförde att älvdalen för 11000 år sedan utvecklades från skärgård till ett havssund. Vänern var som ett innanhav med förbindelser till öppet hav via ett antal trånga sund. Vid denna tid låg fortfarande inlandsisen över norra Vänernområdet. För drygt 10000 år sedan, i samband med att klimatet blev varmare, blev Vänern en insjö.

Göta älvdalens berggrund domineras av gnejs, men har även inslag av diabas och granit. Göta älvdalen är en utpräglad sprickdal med både väl utbildade och oregelbundna dalsidor. Älvdalens ravinlandskap har bildats genom vattenerosion, ras och skred. Dalgången avgränsas av karga berg som reser sig cirka 100 m över dalbotten. När inlandsisen smälte bort kom stora mängder suspenderade silt- och lerpartiklar att föras ut i havet där de avsattes som glacial lera. Nära iskanten och vid stora flöden av smältvatten bildades glacial lera. Efter isavsmältningen har delar av den glaciala leran och andra jordarter successivt eroderats. En ny jordart har bildats, som benämns postglacial lera. När klimatet blev varmare började också en hel del organiskt material som till exempel alger att inlagras i lerorna. Glacial lera utgör den helt dominerande jordarten och lermäktigheten är normalt större i de södra delarna än i de norra.

Bohusleden, Pilgrimsleden, Ryrsjön, Svartedalen, Risveden, Utby vandringsled, StoraVäktor, Pingstalund, Spetalsbergen

jun 07
Historisk atlantstör sätts ut i Göta älv – kan bli 4 meter lång

Länsstyrelsen i Västra Götaland har gett tillstånd till att…

sep 27
Utby vandringsled naturlig avkoppling

Utby vandringsled naturlig avkoppling

aug 25
Ellesbo herrgård – en pärla på Hisingen

Ellesbo herrgård – en pärla på Hisingen. Villa Ellesbo herrgård är belägen…

jul 15
Risveden – vildmark när den är som bäst

Risveden – vildmark när den är som bäst. Risveden är ett vidsträckt…

jun 21
Idåsens naturreservat ett populärt utflyktsmål

Idåsens naturreservat ett populärt utflyktsmål. Den gamla ladan används idag som…

maj 14
Naturstigen i Alvhem tre kilometer med spännande sagor, historia och natur

Alvhem har under mycket lång tid varit bebott, det vittnar de många fornlämningarna…

apr 26
Pilgrimsleden Västerlanda

Pilgrimsleden Västerlanda. I Västerlanda finns en 11 kilometer lång pilgrimsled som…

apr 13
Verleskogens naturreservat

Verleskogens naturreservat eller Verle gammelskog är…

feb 15
Halle och Hunneberg ett populärt utflyktsmål

Halle och Hunneberg ett populärt utflyktsmål. Bergen är uppbyggda av en serie olika…

feb 09
Bohusleden vandringsvänliga stigar

Bohusleden vandringsvänliga stigar och grusvägar tar dig från Fontin i Kungälv, via…