Ellesbo herrgård – en pärla på Hisingen

Ellesbo herrgård – en pärla på Hisingen. Villa Ellesbo herrgård är belägen i stadsdelen Rödbo, strax söder om Kungälv längs motorvägen.

Gunnebos arkitekt, Carl Wilhelm Carlberg, fick under sitt för den tiden långa liv många uppdrag. Bland annat ritade han 1795 Ellesbo och den omgivande trädgården åt landskamrer Fredrik Magnus Åkerman.

Ellesbo herrgård

Sommarbostad

1796 var den nya huvudbyggnad klar på Ellesbo. Den blev då familjen Åkermans sommarbostad. År 1824 såldes Åkerman Ellesbo till sin son, som var borgmästare i Mariestad. Denne behöll dock inte herrgården längre än två år utan sålde Ellesbo till grosshandlare Martin Wilhelm Rhedin.

Villa Ellesbo kom under 1800-talet att byggas om och inreddes till åretruntbostad då även nya ekonomibyggnader uppfördes.

På 1880-talet förekommer herrgården i Surtes historia då Missionsförsamlingen i Surte inte fick ha sina väckelsemöten på brukets område, vare sig de hölls utomhus eller i någons hem – allt för att stoppa den nya rörelsen. Lars Jönsson, som var trädgårdsmästare på Ellesbo, lyckades dock få tillåtelse att hålla möten i Ellesbo herrgård till stor glädje för de troende. Här höll man till under sommaren och när hösten kom samlades man i makarna Jönssons hem.

Ellesbo herrgård

Surte glasbruk

Mellan 1892 och 1924 ägdes Ellesbo herrgård av brukspatronen Martin Werner Rhedin på Surte glasbruk. Han lät utvidga och komplettera både trädgården och parken. Han utförde omfattande planteringar med många slag av främmande och sällsynta trädarter. Trädgården smyckades med marmorskulpturer (av bildhuggaren Gioacchino Frull), karpdammar och olika exotiska växter. Det finns uppgifter om, att Rhedin kom på obestånd och började sälja av lösöre bland annat några statyer från Ellesbo. En minnessten över Martin Werner Rhedin är uppställd i parken.

Ellesbo herrgård

Internat för fattiga barn

Under åren 1924–46 innehades Ellesbo herrgård av Willinska fattigfriskolan, som drivit sin verksamhet vid Stampen från 1767. På Ellesbo herrgård hade skolan internat för fattiga barn, som undervisades i bland annat träslöjd och trädgårdsskötsel. År 1946 tog major A. Jacobsson över gården. Han lät restaurera huvudbyggnaden efter ritningar av arkitekten Anders Funkquist. Då revs de tillbyggda sidopartierna. Gösta Vahlne köpte herrgården 1953.

Exotiska växter

I trädgården finns flera sällsynta träd och många av imponerande ålder, exempel några åldriga jätte ekar.

Det finns en parkväg ner genom trädgården. Tidigare fortsatte den med en allé till en brygga vid Göta älv. Här fanns då en färjeöverfart till Surte. Allén fortsatte även på östra sidan om älven (Karons Allé) – ungefär till där nuvarande Europaväg E45 går.

Ellesbo herrgård – en pärla på Hisingen

Comments

  • Avatar för Erik Svensson
    Erik Svensson
    juni 14, 2022 at 15:53

    Gösta Vahlne var min chef på Bakteriologen på Sahlgrenska och öppnade ett lab på Ellesbo.
    Jag undrar bara hur länge han hade detta labbet, Han drev ju också en marsvinsfarm i Dalsland och ville att jag skulle ta över den, men eftersom jag skulle ut i lumpen strax efter jag fått förfrågan, så blev det inget av det.

Lägg till kommentar