Surte kyrka byggd sten för sten av ideella krafter

Surte kyrka byggd sten för sten av ideella krafter. Befolkningen i Surte ökade i slutet av 1890-talet tack vare Surte glasbruks verksamhet. Antalet anställda ökade från 114 personer 1867 till 453 personer 1897. Glasblåsarna var ett resande folk, många kom från andra glasbruk i Sverige och utomlands. Ofta med stora familjer. Församlingskyrkan i Nödinge befann sig 7 kilometer bort och därför kom krafter i rörelse som ville bygga en kyrka i närheten av Jordfallet. Kyrktomten skänktes av bruket 1911 och bidrog även till planeringsarbeten.

Sigfrid Ericson

Kyrkan är ritad av arkitekt Sigfrid Ericson, född 7 oktober 1879 på Nybro garveri i Fritsla i Västergötland, död 22 januari 1958 i Göteborg, var en svensk arkitekt och rektor för Slöjdföreningens skola 1913–1945.

Ericson utexaminerades som arkitekt från Chalmers 1899 och Arkitekturskolan vid Kungliga Konsthögskolan 1902. Han var sedan arkitekt vid Byggnadsstyrelsen, lärare i byggnadsritning vid Chalmers 1903–1913, styrelseledamot i Röhsska konstslöjdmuseet, i Slöjdföreningens skola, i föreningen Konstfliten.

Han var tillsammans med Arvid Bjerke huvudarkitekt för Jubileumsutställningen i Göteborg 1923 när till exempel Götaplatsen och Liseberg anlades och byggnader som Göteborgs konstmuseum och Göteborgs Konsthall byggdes. Hans första större uppdrag var att tillsammans med arkitekten Hans Hedlund rita fastigheten Haga Nygata 8, Robert Dicksons stiftelse ”Slottet” som stod klart i september 1904.

Ericson var också arkitekten bakom ett antal kyrkobyggen och Masthuggskyrkan (1914) kan betecknas som hans definitiva genombrott inom svensk kyrkoarkitektur. Ericson fick mottaga Göteborgs stads förtjänsttecken den 4 juni 1948.

Surte kyrka byggd sten för sten av ideella krafter

Kyrkans särskilda kännetecken är fasaderna med naturligt rundslipade stenar frilagda i fasadputs och socklar, vilket gör att kyrkan ser äldre ut än den är. Stenen till kyrkobygget kördes från överblivna stengärdesgårdar i trakten med 740 hästlass. Taket täcktes med skiffer.

Surte kyrka byggd sten för sten av ideella krafter

Surte kyrka byggd sten för sten av ideella krafter

Bygget bekostades med frivilligt insamlade 25 000 kronor, och den första advent 1912 var kyrkan färdigbyggd. Kyrkan är ett av länets bästa exempel på tidiga 1900-talets nationalromantiska arkitektur, och är skyddad enligt Kulturmiljölagen.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Lägg till kommentar