Historisk atlantstör sätts ut i Göta älv – kan bli 4 meter lång

Länsstyrelsen i Västra Götaland har gett tillstånd till att återintroducera den mytomspunna fisken i sitt forna hemmavatten. I och med detta kommer Sverige att återfå en av de största fiskarna som någonsin funnits i vårt land.

För drygt hundra år sedan simmade de sista Atlantstörarna i vattensystemet Göta- och Nordre älv. Arten var eftertraktad och därför hårt ansatt av fiske. Detta, tillsammans med homogeniseringen av vattendraget och utbyggnaden av vattenkraften, bidrog till att stören försvann och idag räknas som regionalt utdöd i Sveriges rödlista.

Atlantstörar
Den atlantiska stören kan bli över fyra meter lång och väga över 350 kilo.

Störens återkomst

Nu, ett drygt sekel senare, väntar en historisk återkomst då Atlantstören ska få chansen att återhämta sig i svenska vatten. Projektet Störens återkomst är ett samarbete mellan Göteborgs universitet. Sveriges Lantbruksuniversitet, Göteborgs Naturhistoriska Museum och Sportfiskarna. Projektet har ägnat flera år åt förberedande arbete där man grundligt undersökt förutsättningarna för en lyckad återetablering av arten.

Det var i slutet av 1800-talet som en museiintendent på Göteborgs Naturhistoriska museum lade undan och sparade tre unga Atlantstörar som hämtats ur Göta älv, ovetandes om att detta skulle innebära startskottet för en återetablering av arten 130 år senare. 2017 hittade man de tre behållarna med störarna och resten är historia.

Planen är att släppa ut ett tiotal fiskar i år. Göta älv har inventerats på lämpliga platser för utsättning och dessutom har tillgång till yngel och genetiskt värdefulla individer säkrats.

Fynd av atlantstör i Gamla Lödöse

altantstör

I många hundra år var störens vandring uppför älven en möjlig och eftertraktad källa till mat. Eftersom den kom punktligt varje år, den simmar långsamt, den är stor och den är god, så var det en tänkbar födokälla för de människor som bodde längs älven fram till tidig medeltid. Även om den var svår att fånga så var det visst värt jobbet eftersom det kunde ge mycket mat under lång tid. Fynd av stör i arkeologiska utgrävningar har gjorts i Gamla Lödöse, där benplattorna från fisken användes i smycken och kammar.

Det finns en bevarad historia från ett intyg skrivet av en präst år 1432. I brevet framgår att en fiskare, Svenung i Torp, fångat en stör i Göta Älv. Han gick då till Bohus Fästning med fångsten, för enligt historien var konung Magnus Eriksson just då på besök där. Den enkle Svenung i Torp gav konungen den praktfulla stören.

atlantstör

När Kung Eriksson ville betala fiskaren i kläder, svarade denne att han alls inte ville ha tyg, utan i stället rättigheten att fiska och lägga nät nedströms i de stora fallen vid Lilla Edet. Detta gjorde troligen hans och hans ättlingars liv mycket lättare, eftersom de därmed nu kunde räkna med att få lax varje år.

På 1800-talet var beståndet på upphällningen och den sista atlantstören på Västkusten landades i Grebbestad 1947.

Över 200 miljoner år

Störarna är uråldriga fiskar som istället för vanliga fjäll har stora benplattor. Störar har existerat i över 200 miljoner år och betraktas som levande fossil. Det finns 27 olika arter av stör i världen och de flesta hotas av utrotning.

Källa: Störens återkomst 

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Lägg till kommentar