Pilgrimsleden Västerlanda

Pilgrimsleden Västerlanda. I Västerlanda finns en 11 kilometer lång pilgrimsled som går mellan St Olofs Källa, Källseröd (nära Thorskogs Slott) och till Västerlanda kyrka. Utmed leden finns ett par rastställen med bord. Det är ingen rundslinga. Denna led ingår inte i Pilgrimsleden Göta Älv, utan sköts av Västerlanda församling, Svenska Kyrkan.

Pilgrimsleden Västerlanda

Pilgrimsleden Västerlanda

Västerlandaprästen Bo Glans fick 1987 ett brev där det framgick att det skulle finnas en medeltida dopkälla i Torskog. För många hade detta fallit i glömska, men vaktmästaren Ingemar Rydén kunde peka ut platsen då han som barn varit där på skolutflykt. Efter detta började man fira Olsmässa, eller ”Olsok” som var det gamla norska namnet på S:t Olofsdagen 29 juli.

Nästa församlingspräst, Kai Larsen, tänkte man kunde bygga vidare på traditionen med Olsmässa och kom med idén om en pilgrimsled.

Pilgrimsleden Västerlanda
St Olofs Källa På 1600-talet vallfärdade folk hit. Vatten från denna källa ansågs ännu år 1693 kunna bota ögonsjukdomar.

Sankt Olof

Olov II Haraldsson av Norge föddes år 995 och dog 1030. I sina unga år var Sankt Olof ute på plundringståg. 1015 steg han iland i Norge och tog där makten. Som Norges konung gick han hårt fram för att kristna landet. Från Snorres sagor och muntlig tradition berättas det att Olav Haraldsson (Olav den helige) omkring år 1020 flydde från de norska stormännen genom detta område av ”Viken” (Bohuslän). En av hans män tog på sig kungens röda mantel och lockade förföljarna på avvägar för att kungen skulle kunna fly över Göta Älv och rädda sig hos svenskarna.

Att han blev upphöjd till helgon berodde på de mirakel som sades ha skett efter hans död. Legender berättar att kroppen bevarades mirakulöst och flera tillfrisknanden tillskrevs honom. Olof blev Sankt Olof och Trondheim blev medeltidens största vallfartsort i Norden. Olof blev det mest populära helgonet i Norden.


Sankt Olof sägs ligga begravd i Nidarosdomen i Trondheim – ett av Nordens mest kända pilgrimsmål.

Pilgrimsleden Västerlanda
Västerlanda kyrka

Läs mer här

Pilgrimsleden Västerlanda

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Lägg till kommentar