Verleskogens naturreservat

Verleskogens naturreservat eller Verle gammelskog är ett naturreservat i skogsområdet Risveden i Hålanda socken cirka 7 km nordost om Skepplanda i Ale kommun.

Reservatet omfattar 85 hektar och utgörs av delar av byn Verles gamla skog. Skogen i området har relativt hög ålder, och många tallar är mer än 200 år gamla. I områdets nordöstra hörn finns sjön Stora Ljusevattnet. Mindre sjöar i reservatet är Lilla Ljusevattnet och Svartevattnet. Området är varierat med lövträd vid bäckar och fuktiga partier samt en del gles granskog. Områdets största värde är den gamla orörda skogen och ett rikt fågelliv, drygt 50 olika arter har noterats bland annat storlom, tretåig hackspett, pärluggla och tjäder.

Verleskogens naturreservat

Verleskogens naturreservat

Området var i flera århundraden gränsbygd i fejderna mellan Sverige och Danmark, och genom områdets norra del gick en av dåtidens viktigaste leder, vägen mellan Lödöse och Skara. Otaliga berättelser och sägner berättar om slag och skärmytslingar i Risvedens skogar, bland annat slaget vid Brobacka, och i området finns flera platser som vittnar om dessa fejder.

Bygden har också en flerhundraårig historia av småskalig bonde- och torparbebyggelse, i stora delar unikt för området.

Trakten har också präglats av de slott och storgods som finns i och omkring området: Kobergs slott, Livered och Gräfsnäs slott i norr, Östads säteri och Kilanda säteri i söder.

En gammal berättelse finns om att man i danska kyrkor brukat läsa en bön över soldaterna där en textrad löd ”För Risvedens mörka skogar och vilda folk, bevare oss, o, milde Herre Gud”. Mitt uppe i Risveden finns en gravhög med namnet Hövdingegraven, belägen ett par km norr om Jutasjön. Än idag kan man se alla hålvägar som har bildats av slitage från hovar, klövar och fötter, samt genom rinnande regnvatten.

Verleskogen har köpts av Ale kommun tillsammans med den ideella stiftelsen Ett klick för skogen och Västkuststiftelsen. Cirka en tredjedel av pengarna har samlats in från företag och privatpersoner via Ett klick för skogens webbplats.

Verleskogens naturreservat

Innehållsförteckning

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Lägg till kommentar