Lödöse och Hansan

Lödöses handel med Europa sköttes till stor del av den tyska Hansan och de ganska talrika tyskar, som bodde i staden. Under 1300- och 1400-talen var den tyska bosättningens omfattning rätt betydande.

Hansan var ett handelsförbund som dominerade handeln i Nordeuropa vid den tiden. Omkring 1180 skrevs ett handelsavtal mellan kungen Knut Eriksson och hansestaden Lübeck. I Lübecks pundtullböcker för nio år i slutet av 1400-talet finns uppgifter om sjöfarten mellan Lübeck och Lödöse och om värdet av de varor som utväxlades.

Lödöse och Hansan

Import och export

I medeltal hade Lödöse besök av fartyg från Lübeck åtta gånger per år, cirka ett i månaden under den isfria tiden. Importen bestod huvudsakligen av keramik, textilier, klippfisk, salt, öl och kryddor. Från Lödöse skeppades smör, skinn, hudar, torkat kött, talg, timmer, oxar och järn. Råjärn kom land- och sjövägen från Mellansverige men även från Västergötland och Småland. I Lödöse förädlades en del till ämnesjärn.

För att öka hållbarheten på det exporterade smöret kärnade man det av grädde som fått surna för att öka fetthalten och därmed hållbarheten. Dessutom måste man salta det. Sverige var således beroende av import för att kunna exportera. Salt var en mycket viktig importvara för Sverige.

Rotgher de Colonia

Släkten de Colonia invandrade på 1200-talet från Köln till Lübeck där man etablerade ett handelshus med filialer bland annat i Lödöse. Rotgher var filialföreståndare i Lödöse, liksom hans farbror före honom. Rotgher avled 1317.

1920 hittades gravhällen över Rotgher de Colonia på S:t Peders kyrkogård i Lödöse. Den är gjord av kalksten och 164 cm hög och 84 cm bred. Hällen är dekorerad med en vapensköld med överkroppen av en vädur inom en cirkel med latinsk text, efter tysk förebild.

gravhallen over Rotgher de Colonia

Dekoren antyder att Rotgher var av adelssläkt. Intill denna gravhäll låg Johannes från Münster. Liksom hällen över Johannes var även Rotghers gravhäll ursprungligen placerad inne i den medeltida kyrkan. En annan släktgren, Reklinghus, fanns i Lödöse in på 1400-talet.

Hansan – handelsförbundet

Hansan, eller Hanseförbundet, grundades under 1100-talet av nordtyska köpmän som slöt sig samman i ett handelsförbund för att få billigare och säkrare transporter samt skydd mot konkurrens. Ordet hansa betyder ungefär ”sammanslutning av handelsfolk”. Hansan omfattade som mest nästan 100 städer, av vilka Lübeck var den ledande.

Hansan
Lübecks stadssigill

Hansans betydelse upphörde under 1600-talet, då världshandeln, som en följd av de geografiska upptäckterna, tog andra vägar.

Comments

  • Salt - det vita guldet - Götaälvdalen
    oktober 9, 2022 at 09:35

    […] Hansan var ett handelsförbund som dominerade handeln i Nordeuropa vid den tiden. Omkring 1180 skrevs ett handelsavtal mellan kungen Knut Eriksson och hansestaden Lübeck. I Lübecks pundtullböcker för nio år i slutet av 1400-talet finns uppgifter om sjöfarten mellan Lübeck och Lödöse och om värdet av de varor som utväxlades. […]

Lägg till kommentar