Fontins naturreservat – Kungälvs mest välbesökta naturområde

Fontins naturreservat. Fontinområdet har en mycket omväxlande natur med stigar, vägar, skogsklädda höjder, mossmarker och gammal kulturmark med stengärdsgårdar och torp. Det är klassat som naturreservat.

Fontins naturreservat

Hit kommer cirka 700 personer i alla åldrar varje dag, året runt. Motionscentralen som är centrum för motionsspåren ligger intill den lilla sjön Svarte mosse. Vintertid, då Svarte mosse är isbelagd, är den en populär plats för barnen att lära sig skridskoåkning. För utförsåkarna är skid- och pulkabacken vid Tveten en stor tillgång.

I norra delen av Fontin ligger också platsen för det gamla torpet Kolebacka, bostadshuset är borta men ladan är kvar och har inretts till samlingslokal.

Det bildades 1993 och har en areal på omkring 192 hektar. Området är i stora delar skogtäckt, med flera olika skogstyper representerade, såsom barrskog, blandskog, alkärr och bokskog.

Du är välkommen till Fontins naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • medföra okopplad hund
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • göra upp eld annat på än av naturvårdsförvaltaren särskilt anvisad plats
  • parkera annat än på av naturvårdsförvaltaren särskilt anvisad plats
  • framföra alla slags båtar, även kanoter med undantag för arbetsbåtar för skötsel
  • rida, framföra motorfordon, motorcykel, moped, eller liknande på andra än infartsvägar till parkeringsplatser. Undantag medges för naturvårdsförvaltarens skötselfordon.

Källa: Länsstyrelsen

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Lägg till kommentar