Hjärtum nämndes i skrifter på 1200-talet

Hjärtum nämndes i skrifter på 1200-talet. Namnet Hjärtum kommer från ”hjort” och ”hem”.

Hjärtums kyrka invigdes troligen redan på 1200-talet och ersatte då en gammal träkyrka från 1000-talet. Under åren har Hjärtums kyrka byggts till och reparerats, men den ursprungliga byggnadsstilen var i stort sett bevarad ända fram till reparationen år 1900. Då byggdes bland annat tornet till kyrkan och den gamla klockstapeln försvann. Även många av föremålen inuti kyrkan försvann, men en medeltida dopfunt av sten från Kinnekulle finns bevarad ännu.

Vid Intagan, i sockens norra del, inträffade 1647 en stor naturkatastrof då 27 hektar mark rasade ner i älven och tog livet av minst 85 personer. Många av dessa omkom då de firade bröllop i gästgiveriet vid älvstranden mitt i rasområdet. Tio år senare, den 25 september 1657, besegrades 2300 svenska soldater under befäl av Erik Stenbock av danskarnas 2200 man, under Iver Krabbe, i Västsverige kallat Krabbefejden, i slaget vid Hjärtum.

Hjärtum nämndes i skrifter på 1200-talet
Krabbefejden

Hjärtumsyxan

Från 1885 till 2013 var smedjorna i Hjärtum igång. De fanns på Daskebacke, sedan på Kärrsbacken och slutligen i vägskälet nedanför Hjärtums kyrka. Yxan var ett verktyg som många yrken i Götaälvdalen var beroende av. Den sista och mest kända av smedjorna är smedjan vid landsvägen. Den ursprungliga brann ner, men den byggdes upp igen år 1932. Den välkända Hjärtumyxan tillverkades från slutet av 1800-talet till 2013. 

Det började med att smeden Johan Jonsson från Hjärtum blev känd för att tillverka yxor med extra god skärpa. Johan hade jobbat i Norge en längre tid. Där hade han lärt sig bedöma den rätta temperaturen  och rätta färgen som är så viktig vid härdningens olika faser under tillverkningen. Johan lade in en bit stål i eggen på yxan. Detta och de perfekta förhållandena under tillverkningsprocessen skapade fantastiska yxor.

Johan Jonsson (1844-1929) tillverkade den ursprungliga yxan. Han hade sedan efterföljare som lärdes upp:
Johan Skog (1896-1972)  lärling från 1912
Willy Persson (1935-2013) lärling från 1948, gesellbrev 1954 och övertog smedjan 1963. 
När Willy gick bort 2013 upphörde tillverkningen och traditionen med Hjärtumyxor. 

Hembygdsmuseum

Hembygdsmuséet är inrymt i Hjärtums Församlingshem. En gång i tiden var huset del av den gamla gården Billegården, som Inland Torpe Härad (numera Lilla Edets kommun) förvärvade, och gjorde om till ålderdomshem. 1956 byggdes ålderdomshemmet Pilgården i Ström, och Billegårdens pensionärer flyttades dit. 

Hembygdsföreningen har inrättat ett hembygdsmuseum på övervåningen.

Läs mer här

Hjärtum nämndes i skrifter på 1200-talet

Innehållsförteckning

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Lägg till kommentar