Skepplanda gravfält Grönköp Vadbacka

Skepplanda gravfält Grönköp Vadbacka. Skepplanda gravfält norr om Skepplanda kyrka är Göta älvdalens största med ett drygt 60-tal gravar.

Idag syns alla gravarna som runda kullar i landskapet fast de ursprungligen var av två typer; stensättningar och högar. Kullarna är mellan fyra och tio meter breda och mellan två och sju decimeter höga. Gravfältet användes förmodligen av en eller flera gårdar i närheten. Från början har det funnit många fler gravar på denna plats men odling och en grustäkt från äldre tid har förstört fornlämningar i den norra delen av fältet. Under yngre järnåldern brändes de döda på bål och begravdes sedan på samma plats tillsammans med lerkärl och personliga ting som kammar, knivar och i vissa fall smycken eller vapen.

Grönköp

Innan Lödöse kom att bli den dominernade hamnstaden vid Göta Älv så var Skepplanda en av dess föregångare. Från älven seglade man upp via Grönån till Forsån, och här finns sedan bronsåldern en påvisad, kontinuerlig gårds- och bybebyggelse allt sedan dess. Platsen lär ha skrivits som både Grönköp och Grönköping, Grönekiöping år 1550.

Vadbacka

Området kring Vadbacka är innehållsrik och naturskön med många spår av gången tid. Här finns den gamla gästgivargården med anor från 1600-talet, en lång och välbevarad stenvalvsbro och Skepplanda hembygdsgård.

Skepplanda gravfält Grönköp Vadbacka

Forsån har utgjort ett centrum för kvarnrörelsen i Skepplanda med omnejd och ”Fors strömmar” med total fallhöjd på över 40 meter utnyttjades redan under medeltiden. Under århundraden har kvarnar, sågar och garverier funnits utmed fallfåran, idag återstår två av dessa plus otaliga spår efter flera anläggningar.

Vadbacka gästgivaregård tillkom år 1684. Byggnaden har förändrats en del genom åren men tros ha fått sina nuvarande huvuddrag under senare delen av 1700-talet. Strax väster om gästgiveriet finns kommunens förnämsta stenvalvsbro som är cirka 100 meter lång och uppförd i början av 1800-talet.

I övre delen av Vadbacka, en bit ifrån Forsån, ligger Skepplanda hemvärnsmuséum som är väl värt ett besök. Här kan man se fordon, vapen och kläder ifrån hemvärnets långa historia.

Källa: Wadbring

Skepplanda gravfält Grönköp Vadbacka

Skepplanda gravfält Grönköp Vadbacka

Innehållsförteckning

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Lägg till kommentar