Trollhättefallen 300 000 liter vatten varje sekund

Trollhättefallen 300 000 liter vatten varje sekund. Trollhättefallen är Göta älvs naturliga fallfåra, från och med Malgöbron i centrala Trollhättan, med en fallhöjd om 32 meter, utgörande merparten av de 44 meter, som är den sammanlagda höjdskillnaden mellan Vänern och Kattegatt.

Trollhättefallen 300 000 liter vatten

Det mäktiga ravinlandskapen bildades genom sprickbildningar för många tusentals år sedan. Älvfåran fördjupades sedan genom ras och vattnets ihärdiga nötning ner i berget. Storheten i detta landskap upplevs enklast från Oscarsbron, men fina vyer hittar du från många olika platser längs de omkringliggande stigarna. Den allra högsta utsiktsplatsen är Kopparklinten där man en klar dag kan se flera mil bort.

Såväl Carl von Linné som Esaias Tegnér har skildrat naturskådespelet och Tegnér skrev i samband med sitt besök 1804:

”Göta kom i dans från Seves fjällarKölar spelte på dess lugna flod; Plötsligt ur en borg av hällar Trollhättan i hennes förväg stod. Skum och fasa Trollet kring sig spydde: Seglarn såg och bävade och flydde”

Idag tillåts vattnet följa sitt ursprungliga lopp endast vid särskilda tillfällen, för att reglera vattenståndet i Vänern eller som en turistattraktion, till exempel under Fallens dagar.

Resterande vattenmängd utnyttjas för kraftutvinning i de båda öster om älvsträckningen belägna kraftverken Hojum och Olidan. Redan kring sekelskiftet nyttiggjordes en del av vattnets kraft av småindustrier i anslutning till den östra älvstranden. Trollhättefallen har genom seklen fascinerat besökare från när och fjärran och är än idag en av Västsveriges främsta turistattraktioner.

Fallens dagar

Är Sveriges äldsta stadsfestival som inleds den tredje fredagen i juli varje år sedan 1959. Storslagen musik, roliga aktiviteter, underhållande framträdanden och spännande tävlingar är bara en del av vad Fallens dagar erbjuder sina gäster för att fira Trollhättefallen.

De vilda fallen

Innan alla fördämningar och de två stora kraftverken byggdes såg det helt annorlunda ut här. Då tog vattnet andra vägar, och man hörde ständigt dånet och bruset från det vilda fallen. Den starka strömmen i älven har under flera århundraden använts för att bygga kvarnar. Under 1700- och 1800-talet gick utvecklingen mot mer storsakliga industrier, och den lilla orten växte. Nära de nuvarande dammluckorna kan man idag se ruiner från några av de industrier som låg här fram till en början av 1900-talet. 

Trollhättefallen 300 000 liter vatten varje sekund

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Lägg till kommentar