Kategori: Natur

Götaälvdalens fantastiska natur

Götaälvdalens fantastiska natur bjuder på fina vandringsleder, rikt djurliv och djupa skogar. Allt vackert inramat i Götaälvdalens gröna natur.

Inlandsisen försvann från Göteborgsområdet för cirka 14500 år sedan. Drygt 2000 år senare hade isen smält bort från hela Götaälvdalen. Den snabba landhöjningen medförde att älvdalen för 11000 år sedan utvecklades från skärgård till ett havssund. Vänern var som ett innanhav med förbindelser till öppet hav via ett antal trånga sund. Vid denna tid låg fortfarande inlandsisen över norra Vänernområdet. För drygt 10000 år sedan, i samband med att klimatet blev varmare, blev Vänern en insjö.

Göta älvdalens berggrund domineras av gnejs, men har även inslag av diabas och granit. Göta älvdalen är en utpräglad sprickdal med både väl utbildade och oregelbundna dalsidor. Älvdalens ravinlandskap har bildats genom vattenerosion, ras och skred. Dalgången avgränsas av karga berg som reser sig cirka 100 m över dalbotten. När inlandsisen smälte bort kom stora mängder suspenderade silt- och lerpartiklar att föras ut i havet där de avsattes som glacial lera. Nära iskanten och vid stora flöden av smältvatten bildades glacial lera. Efter isavsmältningen har delar av den glaciala leran och andra jordarter successivt eroderats. En ny jordart har bildats, som benämns postglacial lera. När klimatet blev varmare började också en hel del organiskt material som till exempel alger att inlagras i lerorna. Glacial lera utgör den helt dominerande jordarten och lermäktigheten är normalt större i de södra delarna än i de norra.

Bohusleden, Pilgrimsleden, Ryrsjön, Svartedalen, Risveden, Utby vandringsled, StoraVäktor, Pingstalund, Spetalsbergen

dec 08
Vandring i Pingstalund och Spetalsbergen

Vandring i Pingstalund och Spetalsbergen. Pingstalund och Spetalsbergen är två mycket…

dec 01
Alvhems Kungsgård historia

Alvhems Kungsgård med spännande historia. Vandrar du Alvhemsstigens tre kilometer går…

nov 26
Pilgrimsleden Göta älv

Pilgrimsleden Göta älv är insikternas- och utsikternas vandringsled. En inre och yttre…

nov 26
Laxfiske i Lilla Edet

Laxfiske i Lilla Edet. Laxen och öringen möter här det första vandringshindret på sin…

nov 24
Risvedens dramatiska natur

Dramatisk natur Risvedens dramatiska natur. Risvedens centrala område vid Klevsjöarna,…

X