Kategori: Historia

Historia Götaälvdalen forntid och medeltid . Götaälvdalen har spelat en central roll i Sveriges äldsta historia. Här gick forntida farleder både på vattnet och på vandringsstråk utmed, och invid älven fanns boplatser och gravplatser. Sveriges enda bevarade vikingaskepp, Äskekärrsskeppet, hittades i här, och vittnar om människors handelsfärder på Göta älv i alla tider.

Med en spännande forntid och medeltid är historien ständigt närvarande i Götaälvdalen. Det märks att bygden Götaälvdalen har varit bebodd sedan länge. Inte minst märks det på den unika historia du kan besöka och upptäcka längs med Götaälvdalen.

När du besöker Götaälvdalen möts du av en vacker bygd som varit bebodd i över 7000 år. I alla tider har älven varit en viktig färdväg där handel, människor och makt har flödat genom åren.

Kulturarv

Idag finns ett unikt kulturarv att besöka och upptäcka, och historien har lämnat spår längs leden. Brons- och järnålder. Vikingatid och medeltid. Industrihistoria.

Du bjuds på gamla färdvägar och domarringar, gamla gravfält och hällristningar, glasbruk och repslagarmuseum, kungsgård och galgbacke, myter om drottning Kristina och ännu fler historier om kampen mellan Norge, Danmark och Sverige.

Lödöse

Lödöse har anor som en av Sveriges äldsta städer och under medeltiden mest betydande hamnar. Staden som slutligt förlorade sina stadsrättigheter 1646, räknas som den första av Göteborgs föregångare. Fartyg kan nå Lödöse från havet utan hinder av fall eller slussar.

Äskekärrskeppet

Äskekärrskeppet är Sveriges första bevarade vikingatida skepp, och ett av de äldsta exemplen på rent segelförande skepp i Norden. Skeppsfyndet rapporterades 1933, i samband med dikesgrävning på en strandäng vid Göta älv i Äskekärr, Ale kommun norr om Göteborg, och har daterats till tidigt 900-tal.

Historia Götaälvdalen forntid och medeltid

nov 21
Jordfallet – Sveriges största jordskred

Det äldre namnet Jordfallet syftar på ett jordskred som inträffade cirka 1150 när…

nov 21
Surte Glasbruksmuseum

Surte Glasbruksmuseum ligger i de gamla fabrikslokalerna för Surte glasbruk och där…

nov 21
Äskekärrsskeppet Sveriges enda bevarade och utställda vikingaskepp

Äskekärrskeppet är Sveriges enda vikingaskepp och Nordens bäst bevarade vikingatida…

nov 21
Älvängen – ängarna vid älven

Namnet Älvängen, tidigare stavning Elfängen, är ett beskrivande naturnamn med den…

nov 20
Vänersborg – Residensstaden

Gustav Vasa insåg värdet av en befäst stad på Huvudnäsön och 1640 flyttade Brätteborna…

nov 20
Vattenfall föds i Trollhättan

Vattenfall föds i Trollhättan. Vattenfall sägs ha varit världens första statligt ägda…

nov 20
Lödöse – hamnstaden

Fartygen från Kattegatt seglade upp längs Göta älv till Lödöse, där varorna lastades…

nov 14
Bohus fästning

Bohus fästning började byggas 1308 för att stärka försvaret av Norges dåtida sydgräns.…

nov 14
Sveriges äldsta sluss från 1607

Sveriges äldsta sluss från 1607. Arbetet med Lilla Edets sluss inleddes på…

X