Kategori: Historia

Historia Götaälvdalen forntid och medeltid . Götaälvdalen har spelat en central roll i Sveriges äldsta historia. Här gick forntida farleder både på vattnet och på vandringsstråk utmed, och invid älven fanns boplatser och gravplatser. Sveriges enda bevarade vikingaskepp, Äskekärrsskeppet, hittades i här, och vittnar om människors handelsfärder på Göta älv i alla tider.

Med en spännande forntid och medeltid är historien ständigt närvarande i Götaälvdalen. Det märks att bygden Götaälvdalen har varit bebodd sedan länge. Inte minst märks det på den unika historia du kan besöka och upptäcka längs med Götaälvdalen.

När du besöker Götaälvdalen möts du av en vacker bygd som varit bebodd i över 7000 år. I alla tider har älven varit en viktig färdväg där handel, människor och makt har flödat genom åren.

Kulturarv

Idag finns ett unikt kulturarv att besöka och upptäcka, och historien har lämnat spår längs leden. Brons- och järnålder. Vikingatid och medeltid. Industrihistoria.

Du bjuds på gamla färdvägar och domarringar, gamla gravfält och hällristningar, glasbruk och repslagarmuseum, kungsgård och galgbacke, myter om drottning Kristina och ännu fler historier om kampen mellan Norge, Danmark och Sverige.

Lödöse

Lödöse har anor som en av Sveriges äldsta städer och under medeltiden mest betydande hamnar. Staden som slutligt förlorade sina stadsrättigheter 1646, räknas som den första av Göteborgs föregångare. Fartyg kan nå Lödöse från havet utan hinder av fall eller slussar.

Äskekärrskeppet

Äskekärrskeppet är Sveriges första bevarade vikingatida skepp, och ett av de äldsta exemplen på rent segelförande skepp i Norden. Skeppsfyndet rapporterades 1933, i samband med dikesgrävning på en strandäng vid Göta älv i Äskekärr, Ale kommun norr om Göteborg, och har daterats till tidigt 900-tal.

Historia Götaälvdalen forntid och medeltid

maj 24
Västra gatan en av Kungälvs pärlor

Västra gatan en av Kungälvs pärlor. Husen längs Västra gatans första del (från Gamla…

maj 03
Hisingen – 1603 första Göteborg grundas

Hisingen – 1603 första Göteborg grundas. Den första staden med…

apr 22
Den medeltida borgen Lindholmen

Den medeltida borgen Lindholmen från 1200-talet låg vid Göta älvs västra strand, vid…

apr 12
Lödöse och Hansan

Lödöses handel med Europa sköttes till stor del av den tyska Hansan och de ganska…

apr 09
Knarr ett vikingatida handelsskepp

Knarr ett vikingatida handelsskepp. Resorna…

apr 08
Genom freden i RoskiIde blir Bohus svenskt

Genom freden i RoskiIde år 1658 övergår Bohus med underlydande län till Sverige. Den…

mar 30
Kungahälla blir Kongelf

Kungahälla blir Kongelf. Kungahälla omtalas som kungsgård redan…

mar 26
Sigrid Storråda Sveriges första kända drottning

Sigrid Storråda (ca 955-1013) är en historiskt omtvistad drottning (först i Sverige,…

mar 24
Skårdals skate blev dödsstöten för Lödöse

Skårdals skate var förr namnet på ett litet landområde på östra sidan…

mar 23
Västgöten som namngav Husavik på Island

Västgöten som namngav Husavik Det berättas att de första nordbor som varit…

X