Kategori: Historia

Historia Götaälvdalen forntid och medeltid . Götaälvdalen har spelat en central roll i Sveriges äldsta historia. Här gick forntida farleder både på vattnet och på vandringsstråk utmed, och invid älven fanns boplatser och gravplatser. Sveriges enda bevarade vikingaskepp, Äskekärrsskeppet, hittades i här, och vittnar om människors handelsfärder på Göta älv i alla tider.

Med en spännande forntid och medeltid är historien ständigt närvarande i Götaälvdalen. Det märks att bygden Götaälvdalen har varit bebodd sedan länge. Inte minst märks det på den unika historia du kan besöka och upptäcka längs med Götaälvdalen.

När du besöker Götaälvdalen möts du av en vacker bygd som varit bebodd i över 7000 år. I alla tider har älven varit en viktig färdväg där handel, människor och makt har flödat genom åren.

Kulturarv

Idag finns ett unikt kulturarv att besöka och upptäcka, och historien har lämnat spår längs leden. Brons- och järnålder. Vikingatid och medeltid. Industrihistoria.

Du bjuds på gamla färdvägar och domarringar, gamla gravfält och hällristningar, glasbruk och repslagarmuseum, kungsgård och galgbacke, myter om drottning Kristina och ännu fler historier om kampen mellan Norge, Danmark och Sverige.

Lödöse

Lödöse har anor som en av Sveriges äldsta städer och under medeltiden mest betydande hamnar. Staden som slutligt förlorade sina stadsrättigheter 1646, räknas som den första av Göteborgs föregångare. Fartyg kan nå Lödöse från havet utan hinder av fall eller slussar.

Äskekärrskeppet

Äskekärrskeppet är Sveriges första bevarade vikingatida skepp, och ett av de äldsta exemplen på rent segelförande skepp i Norden. Skeppsfyndet rapporterades 1933, i samband med dikesgrävning på en strandäng vid Göta älv i Äskekärr, Ale kommun norr om Göteborg, och har daterats till tidigt 900-tal.

Historia Götaälvdalen forntid och medeltid

jul 25
Sveinki Steinarsson den mäktige hövdingen i Götaälvdalen

Morkinskinna är en isländsk handskrift från slutet av 1200-talet. Morkinskinne…

jul 18
Så föddes Bohusfästning 1308

Bohusfästning har under sin 700-åriga historia kontrollerats av…

jul 11
Då seglade Harald Hårfager på Göta älv

Harald Hårfager, född cirka 850 död cirka 933. Han var den första kung som enade, och…

jun 30
Bjärköarätten styrde birken – handelsplatsen i Lödöse

Bjärköarätten är beteckningen på de lagstadganden, som gällde i flera svenska städer,…

jun 21
Då Göta älv utgjorde en viktig gräns i Norden

Naturlig gräns Mellan det Svenska Västergötland och det Norska Bohuslän bildade Göta…

jun 15
Jordskreden som förändrade Götaälvdalen

Årligen inträffar jordskred i Götaälvdalen. Oftast små ytliga skred och oftast…

jun 01
Hannibalsfejden i Götaälvdalen

Torstensons krig  Hannibalsfejden var den del av Torstensons krig.…

maj 24
Hällristningarnas gåtfulla tecken

Stugåsberget Stugåsbergets hällristning, i Skepplanda, är hela 3 meter lång och 0.6…

maj 10
Förbluffande fynd på 60-talet blev Lödöse museum

Lödöse kommun diskuterade 1960 möjligheterna att bygga ett flerfamiljshus i det…

apr 26
Långskeppet – det perfekta skeppet för sin tid

Sjöfararna på vikingatiden kallade sina långskepp havshästar. Denna kenning,…