Årets museum 2024 ligger i Göteborg

I december 2022 slogs portarna upp till nya Sjöfartsmuseet Akvariet, efter den största om- och tillbyggnaden i museets historia. Med nya utställningar för barn och vuxna och ett helt nybyggt akvarium som rymmer livsmiljöer från hela världen och ett av Europas största akvarier för utrotningshotade koraller bjuds publiken på upplevelser av havet för alla sinnen.

årets museum

– I det nya museet kan publiken utforska människans relation till havet och havets betydelse för människan ur ett kulturhistoriskt och marinbiologiskt perspektiv. Genom att erbjuda kunskap, förståelse och en relation till havet vill vi skapa både hopp och intresse för vårt gemensamma kulturarv, vår framtid och miljö, säger Carina Sjöholm.

årets museum

Akvariehallen

I Akvariehallen under jord får du utforska ett världshav utan gränser, från kalla mörka havsdjup till varma och soliga korallhav. I utställningen Vattenplaneten skildrar vi havets viktiga betydelse som ekosystem men också relationen mellan havet och människan. Havet täcker större delen av vår planet och är en förutsättning för allt liv, både under och ovan vattenytan.

Årets museum

I vårt största akvarium, som rymmer 400 000 liter, kommer ett hundratal utrotningshotade tropiska koraller placeras ut, som också är en del av ett unikt bevarandeprojekt. Här har nämligen marinbiologer vid Sjöfartsmuseet Akvariet skapat en levande genbank för tropiska koraller i syfte att bevara dem för framtiden. Här kommer publiken att kunna följa resan hur ett korallrev sakta växer fram över tid.

I Akvariet hittar du idag flera hundra arter av vattenlevande djur och växter. Fler djur flyttar in i takt med att miljöerna i våra akvarier mognar. Nu har äntligen ett par efterlängtade hajar flyttat in i vårt stora korallakvarium.

Juryns motivering lyder

Sjöfartsmuseet Akvariet har genom en omfattande och välplanerad flerårig förvandlingsprocess förnyat både byggnad, innehåll och hela museiverksamheten från grunden, vilket resulterat i en ny mångfacetterad besöksupplevelse. Det insiktsfulla målgruppsarbetet och modet att tänka nytt, parat med forskning och uppsökande verksamhet i gränslandet mellan kultur och natur, har resulterat i en värdeskapande korsbefruktning. Sjöfartsmuseet Akvariet fungerar idag som en arena för kunskap, engagemang och handling som ger inspiration till besökare att ta aktiv del i att bevara vår historia, våra hav och vår planet.

årets museum

Fakta om Årets Museum

Årets museum, museernas nationella pris, delas i år ut för 28:e gången. Sveriges Museer och Svenska ICOM står bakom den prestigefulla utmärkelsen. Övriga nominerade till priset var Bildmuseet i Umeå och Eskilstuna Stadsmuseum. Årets museum ska visa på särskild relevans och utgöra en angelägen och inkluderande arena för människor och samhället. Museet ska även ge inspiration och uppvisa framstående exempel på innovativ verksamhet samt arbeta med kunskapsuppbyggnad genom att ge fördjupade insikter och nya perspektiv.

I juryn för Årets museum 2024: Lisa Månsson, överintendent Naturhistoriska riksmuseet, Christian Penalva, utställningschef vid Kulturen i Lund, Olof Hermelin, museichef Östergötlands museum, Nils M Jensen, direktör för Organisationen Danske Museer, Cecilia Wikström, stiftelsedirektör för Beijerstiftelsen och Anders Walls stiftelser.

Källa: Sjöfartsmuseet Akvariet 

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Lägg till kommentar