Kategori: Lödöse

Lödöse föregångare till Göteborg. Lödöse har anor som en av Sveriges äldsta städer och under medeltiden mest betydande hamnar. Staden som slutligt förlorade sina stadsrättigheter 1646, räknas som den första av Göteborgs föregångare. Fartyg kan nå Lödöse från havet utan hinder av fall eller slussar. Historien om staden Nya Lödöse började på 1400-talet, då Sverige såg helt annorlunda ut än vad det gör i dag. År 1397 hade de nordiska länderna undertecknat en fredsunion i Kalmar, men det dröjde inte länge förrän Västsverige blev skådeplatsen för nya unionsstrider. Den äldre handelsstaden Lödöse som grundades på 1000-talet låg drygt 30 kilometer norrut utefter Göta Älv. Under unionsstriderna på 1470-talet fick svenska skeppare betala tullavgifter på väg till och från Lödöse och detta brukar ses som en av orsakerna till att man beslöt bygga en ny stad närmare Västerhavet.

Sveriges enda hamn

Till 1473 var Lödöse Sveriges enda hamn med utfart mot Nordsjön. Enda perioden staden hade fritt tillträde till havet var från att Sverige öppnades mot Kattegatt på 1250-talet och till Engelbrekt Engelbrektssons uppror år 1434. Det är också under dessa knappt 200 år som stadens storhetstid infaller.

Här bedrevs en internationell handel med andra skandinaver samt tyskar, skottar, engelsmän och holländare. Tyskarna blev den dominerande handelsparten och Hansan hade representation i stadens magistrat, på samma sätt som i Kalmar och Söderköping. Man importerade varor som inte kunde frambringas i Sverige och exporterade Västergötlands animalieproduktion, samt även timmer och järn.

Magnus Ladulås

Myntning startades i Lödöse strax före 1150, efter att inte ha förekommit i Sverige sedan 1030 i Sigtuna. Med undantag för Magnus Ladulås regeringstid 1275–90 pågick myntningen i Lödöse fram till omkring 1365. De första mynten som omnämner myntherren är präglade omkring 1190 under Knut Erikssons regeringstid från 1167.

Det tros också ha varit under Knut Erikssons regeringstid som kastalen uppfördes, en av Sveriges allra äldsta försvarsborgar, den första vid en gräns. Snorre Sturlassons brorson Sturla Tordarson berättar i Håkon Håkonssons saga från 1260-talet om hur Håkon Håkonssons och hans birkebeinare brände och rev kastalen 1227. Striden gällde Knut Kristinesson d.ä., styvson till Västergötlands lagman Eskil . Knut var son till lagmannens hustru Kristina i hennes tidigare äktenskap med den norske jarlen Hakon galen, och hade blivit ledare för ribbungarna som försökte avsätta kung Håkon.

År 1243 etablerade sig tiggarorden dominikanerna i Lödöse och anlade Lödöse konvent.

Lödöse föregångare till Göteborg

jan 18
Historien om Lödöse som flyttades och blev Göteborg

Historien om Lödöses flytt börjar på 1400-talet. År 1397 hade de nordiska länderna…

okt 09
När grundades staden Lödöse?

Staden Lödöse betraktas som en av det medeltida Sveriges allra tidigaste städer. De…

jun 30
Bjärköarätten styrde birken – handelsplatsen i Lödöse

Bjärköarätten är beteckningen på de lagstadganden, som gällde i flera svenska städer,…

maj 10
Förbluffande fynd på 60-talet blev Lödöse museum

Lödöse kommun diskuterade 1960 möjligheterna att bygga ett flerfamiljshus i det…

mar 31
Lödöse Skara – en viktig väg under medeltiden

De första städerna i Sverige Lödöse, Skara och Sigtuna var de första städerna i…

maj 04
Pesten i Lödöse

Pesten i Lödöse. Det är sensommar år 1349. På havet utanför staden Bergen i Norge syns…

mar 31
Björköarätten – Lödöselagen som styrde handeln

Den enda avskrift som finns bevarad i Sverige av den medeltida stadslagen, den så…

mar 08
Skepplanda Lödöses föregångare?

Under vikingatiden var flödet i Grönån och Forsån betydligt livligare än idag. Sedan…

dec 22
Heliga Birgitta och Lödöse

Heliga Birgitta. I bibeln står inte många ord om Jesu födelse. Det är i senare…

dec 15
Magnus Eriksson – kung över dåtidens största Europeiska rike

Magnus Eriksson föddes 1316, son till hertig Erik, vilken hans egen farbror…