Gotaalvdalen logotyp 2

Götaälvdalen

Göteborgs vagga

Gotaalvdalen logotyp 2

Götaälvdalen

Göteborgs vagga

Annonsera på Götaälvdalen.se!

Nå över 11000 unika besökare i månaden!
nov 21
Jordfallet – Sveriges största jordskred

Det äldre namnet Jordfallet syftar på ett jordskred som inträffade cirka 1150 när…

nov 21
Surte Glasbruksmuseum

Surte Glasbruksmuseum ligger i de gamla fabrikslokalerna för Surte glasbruk och där…

nov 21
Äskekärrskeppet – Sveriges enda utställda Vikingaskepp

Sveriges enda arkeologiskt uppgrävda vikingaskepp Äskekärrskeppet. I Götaälvdalen fann…

nov 21
Älvängen – ängarna vid älven

Namnet Älvängen, tidigare stavning Elfängen, är ett beskrivande naturnamn med den…

nov 20
Vänersborg – Residensstaden

Gustav Vasa insåg värdet av en befäst stad på Huvudnäsön och 1640 flyttade Brätteborna…

nov 20
Vattenfall föds i Trollhättan

Vattenfall sägs ha varit världens första statligt ägda vattenkraftsproducent. Vägen…

Göta älvdalen Göteborgs vagga

Göta älvdalen Göteborgs vagga sträcker sig från Vänersborg vid Vänerns sydspets till Göteborg.

Göta älvdalen ramar vackert in Göta älv som är Sveriges vattenrikaste älv och ett av vårt lands längsta vattendrag.

Göta älvdalen är en uråldrig sprickzon, omgiven av oberäknelig lera, som eroderats fram ur berggrunden och skapat ett omväxlande landskap med strandängar, slätter, berg och skogsbygder.

Göta älvdalen har spelat en central roll i Sveriges äldsta historia.

Här gick forntida farleder både på vattnet och på vandringsstråk utmed, och invid älven fanns boplatser och gravplatser.

Sveriges enda bevarade vikingaskepp, Äskekärrsskeppet, hittades i här, och vittnar om vikingars handelsfärder på Göta älv.

Göta älvdalen har utgjort gräns mellan länder, krigsskådeplats under århundraden och säte för berömda kungamöten.

Under medeltiden var Lödöse en av Sveriges viktigaste städer och handelsplatser.

Den gamla edsvägen från Vänersborg förbi fallen i Trollhättan var en viktig pulsåder för handeln under århundraden:

Med stor betydelse inte minst för järnhandeln mellan Värmland och Göteborg under den förindustriella tiden. 

Göta älvdalen Göteborgs vagga
Göta älvdalen Göteborgs vagga
Drottning Blanka

AleKungälvLilla EdetTrollhättanVänersborgGöteborg 

Göta älvdalen Göteborgs vagga

Göta älvdalen Göteborgs vagga

Göta älvdalen has a unique history and fantastic nature. The goal of Götaälvdalen.se is to show everything unique and exciting, to make it easily accessible to everyone who is interested in the green valley where Gothenburg was born. Vikings, nature, destinations, history of SAAB, Gandalf Alvhem etc

Trollhättan Vänersborg Upptäck Upplev Besök Vandra Kungälv Lödöse Nödinge Älvängen Lödöse Göta älv Äskekärrskeppet Alvhem Göta älvdalen

 

Kontakt Götaälvdalen.se: bo.larsen@campiore.se 0705-870 856