Search Results for: Äskekärrskeppet

apr 09
Knarr ett vikingatida handelsskepp

...Äskekärrskeppet

sep 29
Vikingatida skeppet som försvann

Vikingatida skeppet som försvann. Efter…

jun 25
Göta älvdalen

...– Lilla Edet – Trollhättan –…

    apr 26
    Långskeppet – det perfekta skeppet för sin tid

    ...funktion i skrovets anpassning till segling. Det är…