Månad: april 2021

apr 26
Pilgrimsleden Västerlanda

Pilgrimsleden Västerlanda. I Västerlanda finns en 11 kilometer lång pilgrimsled som…

apr 22
Den medeltida borgen Lindholmen

Den medeltida borgen Lindholmen från 1200-talet låg vid Göta älvs västra strand, vid…

apr 13
Verleskogens naturreservat

Verleskogens naturreservat eller Verle gammelskog är…

apr 12
Lödöse och Hansan

Lödöse och Hansan. Lödöses handel med Europa sköttes till stor del av den tyska Hansan…

apr 09
Knarr ett vikingatida handelsskepp

Knarr ett vikingatida handelsskepp. Resorna…

apr 08
Genom freden i RoskiIde blir Bohus svenskt

Genom freden i RoskiIde år 1658 övergår Bohus med underlydande län till Sverige. Den…