Vikingagården en stormannagård från vikingatiden

Vikingagården en stormannagård från vikingatiden. Vid rekonstruktionen av vikingagården har man utgått från Fugledegården som är en stormansgård vilken påträffats vid arkeologiska utgrävningar vid sjön Tissø på västra Själland, Danmark.

Med utgångspunkt från resterna efter denna gård har man i Ale försökt återskapa en rikare bondes boendemiljö under vikingatiden. Liksom andra rekonstruktioner som vilar på enbart arkeologiska fynd finns stora frågetecken om detaljerna i konstruktionen. Genom jämförelse med andra fynd från vikingatiden kan man emellertid skapa en troligtvis trovärdig miljö som ger en bild av ett dåtida rikemannahem.

Uppförandet av husen påbörjades 2001. Långhuset är 17 meter långt med en största bredd på ca sju meter. Taket har en karakteristisk rundad form med en högsta höjd ca sju meter över mark. Byggnaden är uppförd på en kraftig träsyll i vilken breda träplankor är placerade i så kallad stavteknik. Taket täckes av kraftiga träspånor. I stort hela byggnaden är tillverkad i ek.

Vid uppförandet har timmermännen använt sig av sprättäljning för att få träytorna plana. Denna teknik finns i äldre byggnader. Långhuset har också försetts med en rik profilering i så kallad Mammenstil.

Uppförandet av gården skedde som ett led i experimentell arkeologi. Genom noggranna analyser och detaljerade beskrivningar över byggarbetet försökte man få så mycket praktisk kunskap som möjligt när det gällde uppförandet av en forntida konstruktion i full skala. Sådana praktiska erfarenheter kan vara viktiga vid tolkningar av framtida arkeologiska bebyggelselämningar.

Ale vikingagård anses i dag som ett av de främsta rekonstruerade exemplen på en stormannagård från vikingatiden. Den drevs i kommunal regi fram till 2015. För 2016 har verksamheten övertagits av den ideella föreningen Ale vikingagård–Byalaget.

Äskekärrsskeppet

Sveriges enda vikingaskepp och Nordens bäst bevarade vikingatida handelsskepp, Äskekärrsskeppet, upptäcktes bara ett par stenkast från Vikingagården. 

Götarnas älv

Vikingamarknaden

Varje år arrangeras den så populära Vikingamarknaden. Den lockar alltid en stor publik. Besökarna får träffa vikingar, hantverkare, krigare, sagoberättare och musiker. Utställare finns utspridda på området runt hövdingahuset. Det finns aktiviteter för både barn och vuxna. Historiska lekar, bågskytte och armborst.

Vikingagården en stormannagård från vikingatiden

Comments

  • Avatar för Pär Hummerhielm
    Pär Hummerhielm
    oktober 26, 2023 at 06:00

    I anslutning till gården finns området som idag går under namnet Kallarebergets natur och kulturstigar.
    Med fyra markerade stigar som börjar nere vid parkeringen, tas man förbi tomten där Elises gård tidigare låg, endast hönshuset är bevarat från rivning. Där i finns ett litet museum (endast öppet efter överenskommelse)med en historieslinga och i närheten även ett Gåmemory, och Repbana. Vidare in en naturskog med stor variation på enkla stigar. Här finns skyltar om natur,historia,vitsord och troll av olika slag både för stora och små. Man går som i olika ”rum” då växtlighet och natur hela tiden skiftar. Som en av höjdpunkterna är utsiktsplatsen med utsikt över Tjurholmens naturreservat. Tre av stigarna slutar vid Vikingagården där man kan nyttja medhavd förtäring i en historisk miljö. Ett plats väl värt ett besök

Lägg till kommentar