Hällristningarna i Alvhem

I Alvhem någon dryg km nordväst om Alfems kungsgård finns på Jättebergets södra sida en bergshäll där man under bronsåldern ristat
in 25 skepp, flera djur, en människofigur, 45 skålgropar, två fötter samt några oidentifierbara figurer. Hällen där ristningarna breder ut sig är ca 6,5×4,5 meter stor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *