Fågeltornet i Stora Viken

Här finns goda chanser att få se både vanliga och ovanliga fåglar, mer än 150 olika arter har noterats längs älven. Man kan också fortsätta gångvägen ner till grillplatsen vid älvkanten.

Fågeltornet är strategiskt placerat med utsikt över de vidsträckta strandängarna i norr och med ett intressant alkärr i söder. 

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Lägg till kommentar