Prästalund ett litet paradis

Prästalund är en plats med skön natur och spännande historia. Den anses vara en av Göta älvdalens finaste naturområden och ett av våra rikaste fornminnesområden. Bland betande djur, gamla ekar och hasselbuskar breder ett av traktens största gravfält ut sig.

Prästalund ett litet paradis

Starrkärr-Kilanda Hembygdsföreningen bildades den 4 oktober 1937 och har enligt stadgarna § 1 till ändamål att ”inom Starrkärrs och Kilanda socknar verka för tillvaratagande och bevarande av socknarnas historiska värden såsom fasta fornlämningar och lösa fornfynd, fornminnen, gamla hustyper, husgeråd och redskap, samt vad som i övrigt är ägnat att belysa traktens kulturhistoria.”

Alesnickarna

Museets välordnade samlingar innehåller över 2000 föremål, som belyser den gamla allmoge- och sockenkulturen.

En mycket omfattande samling av snickarverktyg ger en god uppfattning om ”alesnickarens” dåtida välsorterade utrustning. De flinka och snabba snickarna var kända sedan åtminstone 1600-talet då de ska ha varit med och byggt upp Göteborg. Från mitten av 1800-talet blev monteringsfärdiga husstommar en specialitet i Ale härad och en del Alesnickare åkte så långt som till Tyskland för att montera upp sådana hus. I dag står en Alesnickare staty utanför biblioteket i Skepplanda.

Här finns också inredningar och detaljer från konstnären Ivar Arosenius bostad I Älvängen.

Prästalundsstigen

Stigen är uppdelad i en kortare slinga  som är 1,9 km och en lite längre på 2,7 km. Här kan du bland annat se hembygdsmuseet Prästalund, vackra ekhagar, ängs- och lundflora, prunkande vitsippsbackar, rikt fågelliv, milsten, ”bautasten” och hålväg.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Lägg till kommentar