Sveriges äldsta sluss

Sveriges äldsta sluss. Redan under Johan III (1537-1592) fanns det planer på att förbinda Vänern och Kattegatt. Från havet var älven farbar tills fallen i Lilla Edet, där man fick dra båtarna på land.

År 1603 utfärdade Karl IX (1550-1611) ett privilegiebrev för att anlägga staden Göteborg på Hisingen, norr om älven och mittemot Älvsborgs slott. Tanken var att den nya staden främst skulle byggas upp och bebos av holländare, som vid den här tiden hade gjort sig kända över världen som driftiga handelsmän och stadsbyggare. De stora holländska handelshusen såg fördelarna i att skeppa sin varor norrut. För att öka stadens utkomster var det nödvändigt med en ökad kommunikationsled mot Vänern.

Byggmästare Johan Claesson fick förordnandet att sätta igång med slussbygget 1604 och som blev färdigt 1607.

Händelserik historia

Slussens tidiga historia var händelserik och den förstördes delvis och reparerades ett antal gånger under 1600-talets första hälft. Mellan 1613 och 1619 tillhörde slussen Danmark som tog det omkringliggande området som pant i samband med betalningen av andra Älvsborgs lösen.

En ombyggnad av slussen slutfördes 1642 och samma år fastställdes även en ny förordning med slussavgifter baserad på fraktade varor. År 1651 tog Göteborgs stad över driften av slussen i utbyte mot en tredjedel av slussintäkterna.

Efter att slussen förstörts under de krig med Danmark som Sverige var inblandat i återuppbyggdes slussen 1784.

Öster om Lilla Edets kraftverk kan man än i dag beskåda delar av den gamla 1600-talsslussen.
Här finns även en minnessten som restes 1930 till minne av de 47 soldater, från Västgöta-Dals regemente, som drunknade efter att ha släckt den stora branden i Lilla Edet den 29 augusti 1830.

Ströms kanals slussar

Sveriges äldsta sluss från 1607
Nils Ericson

1832 fullbordade Nils Ericson Ströms kanal, på Inlandsön på den västra sidan av älven, efter ett byggnadsprojekt som inleddes sex år tidigare. Där byggdes två slussar av samma mått som Göta kanals slussar, som en ersättning av den då underdimensionerade Lilla Edets sluss på den östra sidan av fallområdet.

Slussen på Inlandsön ersattes 1916 av den nuvarande Ströms sluss. Den var en enda och större sluss, vid den norra av de båda dåvarande slussarna. Efter att den nuvarande slussen tagits i drift, revs den södra av de båda slussarna. Vattennivån i Ströms kanal jämnades därmed ut med den nedre delen av Göta älv. Senare fylldes även den äldre norra slussen igen.

Dagens sluss ingår som del i Trollhätte kanal.

Sveriges äldsta sluss

Sveriges äldsta sluss Sveriges äldsta sluss

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Lägg till kommentar