Nordiska sjuårskriget i Götaälvdalen

Nordiska sjuårskriget kallas det krig mellan Sverige å ena samt Danmark, Lübeck och Polen å andra sidan, som fördes 1563–1570. Anledningen till kriget låg ytterst i Danmarks missnöje över den så kallade Kalmarunionens upplösning. Detta missnöje visade sig flera gånger under Gustav Vasas regering, bland annat genom att Danmarks kung Kristian III upptog Sveriges vapen tre kronor i sitt vapen. Detta tilltag tolkades från svensk sida som ett bevis på danska anspråk på Sverige.

Detta medförde att Bohus, som då tillhörde Danmark, anfölls sex gånger i följd utan att kunna intas av svenskarna. Här rustade samtidigt Danmark för att erövra det svenska Elfsborg vid Göta älvs mynning. Hövitsman år 1564 var Jens Holgersen Ulfstand till Skabersø som detta år slog läger på Nääs ängar (som sedan dör under ett av svenskarnas anfall mot Bohus den 21 sep 1566).

Nordiska sjuårskriget

Kanonen Skjegge

Efter att vintern 1564 ha dundrat på Bohus med mörsare och vanliga kanoner utan något nämnvärt resultat lät kung Erik XIV skicka efter en ofantligt stor kanon som gick under namnet Skjegge, stor nog för att ”en skomakare i all beqvämlighet kunde sitta i mynningen och sula skor”.
Kanonen kom dock aldrig att få visa vad den dög till, när man skulle transportera Skjegge över den frusna älven brast isen och kanonen hamnade på bottnen. Där ligger den än idag, vid Lödöse, eller Gammelös som man skrev. Det berättades att denna vinter var så hård att över tusen svenskar frös ihjäl.

Några år efter Sjuårskriget blev Bohus kraftigt utbyggt med stora bastioner i stjärnform runt den medeltida borgkärnan. Bastionerna var enorma jordvallar, klädda med flera meter tjocka yttermurar av gråsten till skydd mot kanoneld. l innerhörnen murades underjordiska bombsäkra rum, s k flankeringskassematter, för att kunna skjuta bestrykande eld längs yttermurarna. Samtidigt byggdes den inre borgen om till ett praktfullt renässansslott.
Även senare, under 1640- och 1650-talen, ägde stora ombyggnadsarbeten rum, då vid fästningens entré och borggårdens sydsida.

Nordiska sjuårskriget

Källa: Wadbring

Nordiska sjuårskriget

Innehållsförteckning

Comments

Lägg till kommentar