Lyckad invigning på Lödöse museum

Arkeologer från Lödöse museum tillbringade sista veckan i maj 2019 i Dalsland för att lösa ett av platsens allra största historiska mysterium, ruinerna av Edsleskogs gamla kyrka. Och resultaten från utgrävningarna är inget annat än sensationella. Edsleskogs gamla kyrka var sannolikt ett av de mäktigaste byggnadsverken som hade skådats i det medeltida Sverige.

Vid utgrävningen fann arkeologerna också ett stort antal mynt, vissa daterade till tidigt 1200-tal, fragment av ett pilgrimsmärke och ett rökelsekar.

Kyrkan har haft en absid (halvrund eller mångkantig) avslutning av koret, vilket tidigare inte var känt. År 1947 gjordes nämligen en arkeologisk utgrävning där ett antal provgropar grävdes på platsen, på så vis kunde kyrkans generella utbredning skönjas, cirka 48 meter lång uppmätte den, alltså nästan lika lång som Riddarholmskyrkan i Stockholm var under medeltiden, drygt 50 meter, och något längre än Mariakyrkan i Sigtuna, knappt 48 meter. Kyrkan hade även stora korsarmar på varje långsida.

Det var i de senare tillkomna korsarmarna som flera fynd från 1200-talets början gjordes, alltså är det möjligt att de äldre delarna av tegelkyrkan kan vara ännu tidigare. Oavsett om det rör sig om sent 1100-tal eller tidigt 1200-tal så menar arkeologerna att resultatet är sensationellt.

Brev från påven

Kyrkan var tillägnad Sankt Nicolaus. I ett brev från påven i Rom, Honorius III, till biskop Bengt i Skara daterat 4 november 1220 konstateras att en kyrka var under uppbyggnad inom Skara stift till ära för en präst i Edsleskog vid namn Nils, eller på latin: Nicolaus, som i sin tjänst blivit mördad. Edsleskogs gamla kyrka är i dagsläget den enda kända kyrkan inom stiftet som burit Nicolaus namn. Det är alltså högst sannolikt att det är just denna kyrka som omnämns i påvens i brev.

Brändes i nordiska sjuårskriget

Kyrkan brändes ner år 1568, i samband med det nordiska sjuårskriget. Därefter fick kyrkan aldrig tillbaka sin forna glans eftersom enbart en mindre del återuppbyggdes. Kyrkan stod i denna utformning ända fram till år 1902, då den brann ytterligare en gång. Därefter bestämdes att en ny kyrka skulle byggas några hundra meter söder om den gamla.

Experterna är ense om att den gamla kyrkan är något utöver det vanliga. Edsleskog och Sankt Nils är av vikt inte bara för Dalsland, men även nationellt. Dels ur ett byggnadstekniskt perspektiv med den första tegelbyggnaden i det medeltida Sverige, dels ur ett kyrkohistoriskt perspektiv med det första internationellt uppmärksammade helgonet från Sverige. Idag är Edsleskog en liten socken i Åmåls kommun, men på medeltiden var det snarast tvärt om.

Invigning
Nu kan du se fynden i utställningen på Lödöse museum.
Lödöse museum
Det bjöds även på medeltidsmarknad.
Lödöse museum
Och visning av örtagården.

Källa: Lödöse museum

Lödöse museum

Lödöse museum

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Lägg till kommentar