Tullen i Vik

Tullen i vik. I Götaälvdalen hade gränshandeln gamla traditioner. Folket på båda sidor om älven hade både under fredliga och krigiska tider kontinuerlig förbindelse med varandra. Köpmän och bönder sålde sina produkter och gjorde sina inköp där de fann det lämpligast och fördelaktigast.

I handeln mellan Sverige, Danmark och Norge spelade marknaderna en viktig roll. Ända fram till ofredsåren på 1640-talet hade danska och norska medborgare full frihet att besöka de marknader som hölls i Lödöse, Brätte (Vänersborg) och Lidköping.

Eftersom Danmark genom Skårdals skate hade landområde på båda sidor av älven, så kunde man ta upp tull från förbipasserande på Göta älv och landsvägen utefter älven. Ett svenskt motdrag blev att anlägga en väg på höjderna runt området, och den s.k ”Danska vägen” återfinns i Surte ännu idag. Däremot kom man inte runt fartygstullen, vilket gjorde att staden Lödöse så småningom flyttades närmare älvmynningen och blev Nya Lödöse.

Marknader

Tullen i vik

Tullen i Vik (norr om Bohus) var en av de viktigaste gränskontrollerna i Västergötland. Folk från Götaälvdalen och olika delar av Västergötland passerade tullplatsen på sina resor från och till Kungälv och Marstrand.

Den livligaste trafiken inträffade vid marknaderna, mest vid vid Mickelmässotiden (29 september alt. söndagen efter), högtid till ärkeängelns Mikaels ära. I bondesamhället tillmättes dagen stor betydelse och mickelsmäss var en av de viktigare högtiderna på året. Det var då man åter fick tända ljus om kvällarna. Det var också den dag då boskapen togs hem från fäbodarna och skörden skulle vara avklarad. Nu inföll årets enda möjlighet för tjänstefolk att flytta och byta anställning.

Tullinspektör Henrik Sinclairs räkenskaper år 1646 berättar att det under mars och april utfördes flera kreatur – oxar, stutar, kvigor, kor och ston. Hö och smör var typiska sommarprodukter. I juli 1646 utfördes 33 stackar hö och i augusti 31 stackar, huvudsakligen av bönder hemmahörande i Nödinge. Kvantiteten av smör var liten detta år. Den produkt som dominerade juli och augusti var humle. Spannmålen som utfördes bestod av råg och vete.

Det som infördes var framför allt salt och fisk. Huvudparten av den fisk som infördes var saltad eller torkad. Sillen infördes alltid i tunnor, hela, halva och tre fjärdedels. I räkenskaperna skildes det emellan skotsk och norsk sill. Den skotska ansågs vara av bättre kvalitet, bättre behandlad och bättre saltad. Även torsk, långa, kolja, makrill, vitling och gråsej finns med i förteckningarna.

Lyxartiklar, adresserade till ståndspersoner i Västergötland, finns med som Franskt vin, kryddor, dyrbara tygsorter, glas, krut, socker och tobak.

Smuggling

Då man från danska Bohuslän kunde komma över till östra sidan av Göta älv via Skårdals skate utan att passera riksgräns, så var smuggling av varor nattetid härifrån vidare till Sverige via den oländiga terrängen i Ale- och Vättlefjäll en lönande sysselsättning.

Svenska regler för krogverksamhet kunde också kringgås, till exempel var krogen Columbo vid Jordfallet (vid nuvarande Jordfallsbron) inne i Skårdals skate, egentligen för nära den svenska krogen vid Viken (Lilla Viken) om svenska regler hade gällt utefter hela älvstranden.

Innehållsförteckning

Tullen i vik

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Lägg till kommentar