Search Results for: freden i Roskilde

apr 08
Genom freden i RoskiIde blir Bohus svenskt

...att alltmer inta rollen av befästning. Det som…

jun 21
Då Göta älv utgjorde en viktig gräns i Norden

...utefter hela älvstranden. Med…

nov 18
Kungälv skulle ruineras och ödeläggas

...igång ekonomin i de erövrade områdena,…

nov 01
Fyrbyggarna från Skepplanda

...tillföll Sverige efter freden i…

dec 22
Fars Hatt – en naturlig mötesplats sedan 300 år

...den norske kungen Haakon V år 1308 och blev inte…

jun 15
Jordskreden som förändrade Götaälvdalen

...Götaälvdalen är ett av landets mest…

jan 06
Magnus Barfot i Fuxerna Lilla Edet

...imperium kring Irländska sjön och år…

jan 29
Magnus Barfot i Fuxerna Lilla Edet

...han iväg för att erövra Irland. Han…