Naturstigen i Alvhem tre kilometer med spännande historia och natur

Naturstigen i Alvhem tre kilometer med spännande historia och natur. Alvhem, har under mycket lång tid varit bebott, det vittnar de många fornlämningarna om. I sägner och fornsagor förekommer namn som kan kopplas till dessa trakter.


Ett av germanska språkens epos är Beowulfskvädet som nertecknades av en munk på 700-talet e. Kr. och som finns bevarat på Brittish Museum i London. Amatörforskare från England, Danmark och Sverige anser att Beowulfsagan härrör från Västsverige, då man i den kan utläsa att svearna och göterna slogs på Vänerns is. Bland annat omnämns även Onela (Ale) som senare blev kung samt platserna Hronesnaes, Ernanaes och Hrefsnaes som skulle kunna vara Grönåsnäs (Grönnäs), Örnäsberget och Gräfsnäs. Nordlandets fornsagor berättar om alverna, ett folk som också kallades huldrefolket eller det dolda folket. Deras hem kallades Alvheim (Alvhem) och över dem rådde guden Frö. Frövet ligger i grannskapet till Kungsgården. Frövet betyder Frös helgedom.

Naturstigen i Alvhem tre kilometer med spännande historia och natur

Alferna

Endast människor som hade medfödd gåva att se dolda ting kunde skåda alverna, förtäljer sagan vidare. Sannolikt har det en gång funnits ett folkslag som bodde invid Göta älv och som kallades Alferna. Bland annat berättas det om att detta folk blev bortjagat från Bohuslän över älven av Harald Hårfagre. Fram till 900-talet kan Alvhem följas i saga och historia. En tvist mellan Olof Skötkonung och Norges Olof Haraldsson bottnar bland annat i de arvsanspråk som de genom sin härstamning hade på Alvhem. Då har bland många namn också Starkodder före kommit. En del anser att han ligger begravd vid Prästalund, 7 km söder om Alvhem. I de nordiska folksagorna omnämns också att Alf den gamle hade en dotter som hette Alfhild och som blev bortrövad på en hednisk fest av just Starkodder.

Alvhemsstigen har kommit till genom ett samarbete mellan Ale kommun och Ale golfklubb. Stigen sköts av ett antal engagerade medlemmar i klubben som bland annat slår gräset längst stigen.

Naturstigen i Alvhem tre kilometer med spännande historia och natur

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Lägg till kommentar
    X