Lödöse varv med anor från 1300-talet

Lödöse varv. Vid arkeologiska undersökningar har man hittat skeppsbyggnadsmaterial, som varit daterbart till 1100-talet. Lödösefarten gick till och från Hansans upplagsplatser, främst Lübeck och Danzig men även till Holland, England och Skottland.
Vad man kan skönja i Gamla Lödöses 1500- och 1600-talshistoria är att varvet varit flitigt anlitat som skeppsbyggeri, inte minst för kronans räkning.

När Älvsborgs Skeppsgård upprättades av Gustav Vasa ingick Nya Lödöse varv, Gamla Lödöse varv och varvet på Lindholmen.

1631 byggdes det så kallade Gamlelöseskeppet, ett kompaniskepp även kallat Västgötaskeppet, utrustat för 50 sjöfolk och 12 kanoner.

Fredrik Henrik af Chapman

1740 var Fredrik Henrik af Chapman (1721-1808) elev vid varvet. Han var en svensk skeppsbyggare som gjorde skeppsbyggnadskonsten till en vetenskap.

Fredrik Henrik af Chapman

När han vid sextio år fyllda blev utnämnd till chef vid flottans varv i Karlskrona, kom han inte bara att ägna sig åt skeppskonstruktion, utan omorganiserade även skeppsbyggnaden för en mer seriemässig tillverkning av krigsfartyg i ek, vilket innebar att man på den korta tiden av tre år kunde leverera tjugo nya fartyg – tio linjeskepp och tio fregatter.

Chapman var också en föregångare när det gällde att fastställa de matematiska sambanden för fartygs segelbestyckning.

Fredrik Henrik af Chapman invaldes 1767 som ledamot nummer 175 av Kungliga Vetenskapsakademien.

Gamla Lödöse Skeppswarf

Varvet kallades länge för Gamla Lödöse Skeppswarf. Men gick i konkurs 1899. AB Lödöse Varf bildas 4 december 1899 med bland annat skeppsredare Justus A. Waller och kapten K. Olsson som ägare. Varvet bygger sitt första stålfartyg 1900.

När bröderna Lars och Vilgot Johansson från Skärhamn (Johanssongruppen) blir ägare 1960 får varvet ett stort uppsving.

Storhetstid

Varvet hade sin storhetstid under perioden 1960-1980. Då sysselsattes 300 anställda och byggdes 31 fartyg på mellan 1.000 och 13.000 ton dödvikt, framför allt till Johanssongruppens OT-rederierna. Varvet byggde 1979 sitt sista fartyg, tankern M/T Ilse på 13.000 ton dödvikt, som också var det största fartyg som varvet byggt.

I januari 1982 försätts AB Lödöse varv i konkurs. Mellan 1982 och 1987 pågår flera räddningsförsök. Sista ägaren till varvet var Skanska Industri & Marinservice i Göteborg. 1987 beslutar Skanska IMS att avveckla och lägga ner varvet.

Lödöse varv med anor från 1300-talet

Andra världskriget

En mindre trevlig händelse är då Nazityskland, under andra världskriget, beställde två bogserbåtar som byggdes på Lödöse varv och levererades med viftande hakkorsflagga och Hilter-hälsningar. Inte utan protester från arbetarna på varvet måste tilläggas. Lödöse varv var inte heller det enda Svenska varv som byggde båtar åt Tyskland under kriget.

Lödöse varv med anor från 1300-talet

Comments

Lägg till kommentar