Kronhusets kungliga historia

Kronhusets kungliga historia. Huset uppfördes under åren 1642–1654 med holländsk prägel, och är Göteborgs näst äldsta profana (utan religiöst eller kyrkligt syfte) byggnad efter Torstensonska palatset på Södra Hamngatan 1 (1650). Möjligen är de ursprungliga ritningarna gjorda av den kungliga arkitekten Simon de la Vallée 

När Gustav II Adolf lät anlägga Göteborg 1621 rådde oroliga tider i Sverige. Den nya staden skulle säkra området vid älvmynningen och hålla en viktig handelsväg öppen. 1640 tog krigskollegiet i Stockholm beslut om att bygga ett ”tyghus”, ett lagerhus för kanoner, fordon, uniformer och annan militär utrustning.

Kungen hastigt sjuk

År 1660 hamnade det nybyggda tyghuset i fokus när kung Karl X kallade ständerna till riksdag i Kronhuset vars bottenvåning fick fungera som rikssal. Efter mötet blev kungen hastigt sjuk och dog efter några veckor i Torstensonska palatset, nuvarande Länsresidenset. Hans fyraårige son utropades till ny kung i Kronhuset den 1 mars 1660 och blev Karl XI.

Karl XI Gota alvdalen Kronhuset Goteborg
Karl XI

En av Göteborgs bäst bevarade 1600-talsbyggnader

Mellan 1670- och 1890-talen fungerade rikssalen som kyrka för garnisonen. 1929 övertog Göteborgs Stad Kronhuset från staten. Exteriören ser än idag likadan ut som när huset byggdes och även teglet är i huvudsak original, vilket gör Kronhuset till en av Göteborgs bäst bevarade 1600-talsbyggnader.

Kronhuset port Gota alvdalen Goteborg edited scaled

Ovanför södra porten hänger ett emblem i trä – en kopia från 1889 av ett äldre emblem som troligen hängt vid en av de gamla stadsportarna.

Den nuvarande rikssalen i bottenvåningen är en rekonstruktion av den ursprungliga.

Vagnshus, smedja och verkstad åt militären

Kronhusets kungliga historia

På 1600-talet sträckte sig Kronans tomt från nuvarande Postgatan i söder fram till Kvarnberget i norr. Den var uppdelad i två gårdar mellan Artilleriet, som hade den östra delen med Kronhuset, och Fortifikationen som hade den västra. På båda gårdarna uppfördes flera mindre hus av trä för bland annat vagnshus, smedja och verkstad åt militären.

Vid den stora stadsbranden 1746 klarade sig Kronhuset men alla trähusen försvann. De ersattes med de stenbyggnader som står kvar än idag. Den västra längan är ritad av Peter Magnus Rewegin och den östra av Bengt Wilhelm Carlberg. Mot Postgatan byggdes hus med bland annat kontor och bostad åt Artilleriet och Fortifikationen.

Kronhusparken

Kronhusparken anlades på 1930-talet efter att Göteborgs Stad köpt området. Gården fick sin nuvarande beläggning med kullersten och gatsten i slutet på 1960-talet. Kronhusbodarna byggdes om till butiker, verkstäder och café på 1970-talet.

Kronhuskvarteret blev byggnadsminne 1968 och har funnits i Higabs bestånd sedan 1991.

Huset

Husets yttermått är längd 80 alnar (47,2 meter) och bredd 24 alnar (14,2 meter). Konstruktionen har ett holländskt inflytande, genom att rikssalen, som omfattar nedersta våningen, helt saknar bärande pelare.

Nedersta våningens tak liksom samtliga ovanpå liggande bjälklag hänger i takstolskonstruktionen, som i sin tur vilar på och i murverket. Detta är därför förstärkt med 28 ”contreforter” eller strävpelare, 12 på vardera långsidan och 2 på vardera gavel. Men, redan på 1670-talet monterades pelare för att stödja taket, vilka togs bort i samband med en större renovering på 1950-talet då 12 av de gamla takbjälkarna byttes ut mot järnbalkar.

Den flamländska gobelängen ”Hösten”, vävd i Bryssel omkring 1690, skänktes vid återinvigningen av direktör Osvald Arnulf-Olsson.

Den nedersta våningen har mestadels haft speciella användningsområden, och de övriga ursprungligen, enligt:

  • 2:a våningen – vapenförråd med kanoner, gevär och övriga handvapen och remtyg.
  • 3:a våningen – bevärings-, beklädnads- och trosspersedlar.
  • 4:e våningen – sjukvårdspersedlar.
  • 5:e våningen – utredningspersedlar, det vill säga ränslar, kokkärl med mera.

På 1700-talet murades en del fönster igen och de övriga försågs med luckor.

En vacker mötesplats

Idag fungerar Kronhuset och Kronhusbodarna som en trevlig mötesplats. Här finns café, galleri och butiker där du som besökare erbjuds hantverk, choklad och nytillverkad design som du köper direkt av lokala konsthantverkare med egna verkstäder.

Kronhusets kungliga historia

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Lägg till kommentar