Kilanda en vacker historia

Kilanda en vacker historia. Kilanda säteri är omnämnt som sätesgård från 1400-talet. 1757 köptes säteriet av Jonas Alströmer. Han lät bygga till säteribyggnaden och anlägga den berömda lindallén. Tack vare att allén stått sig sedan 1700-talet har platsen tilldelats den högsta av naturvärdesklasser. Godset stannade i familjen Alströmers ägo till 1791.

Mellan 1797 och 1958 ägdes godset av familjen Ekman. Grosshandlaren Peter P. Ekman , som köpte godset 1797, lade grunden till det Ekmanska handelshuset i Göteborg. Som mest ägde han 12 sillsalterier i Bohuslän.

Trots att det gamla säteriet nu för tiden drivs som ett modernt lantbruk kan man tänka sig att bygden inte har förändrats särskilt mycket de senaste hundra åren. Grusvägarna ligger där de alltid har legat och i Kilandaån leker öring och elritsa. Trots detta är det kanske ändå naturen med de fina ädellövskogarna som slår högst.

Fornlämningar

Men det bodde människor i Kilanda långt tidigare än så. Omkring 15 fornlämningar är kända i Kilanda, däribland en boplats från stenåldern och en fornborg från järnåldern. Öster om Kilanda kyrka ligger en sevärd domarring. Det finns också en mängd hällristningar, skålgropar och fler domarringar.

Kilanda kyrka

Kyrkan ligger i en välbevarad kulturmiljö med prästgård från 1703, två äldre skolbyggnader, fornlämningar och Kilanda säteri.

Kilanda en vacker historia

Byggnaden från 1200-talet är uppförd i gråsten. Den förlängdes 1703 med ett kor i sten, som ersatte det äldre i trä. En tidigare ingång på sydsidan är igensatt till hälften och bildar nu ett litet fönster. Befintlig ingång togs upp 1688.

Vid en omfattande restaurering 1895 fick interiören en mörkare färgskala än tidigare. Den vidbyggda sakristian, som tillkom vid en restaurering 1948 är ritad av arkitekten Sigfrid Ericson. Vid samma tillfälle återställdes kyrkans 1700-talskaraktär.

Tornet med två klockor i nyklassisistisk stil tillkom 1805.

Vid kyrkan spelade man år 1975 in ett flertal scener för TV-filmen Raskens baserad på Vilhelm Mobergs roman med samma titel. Kyrkans egenskaper och historiska miljö fyllde väl kraven för rätt inspelningsplats. Bland annat återfinns en scen av ett dop av Idas och Raskens pojke, som i scenen spelades av ett gossebarn från trakten.

Kilanda en vacker historia

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Lägg till kommentar