Vänersborg – Residensstaden

Gustav Vasa insåg värdet av en befäst stad på Huvudnäsön och 1640 flyttade Brätteborna till Vänersborg. 1644 fick staden stadsprivilegier.

Efter 1834 års storbrand då nästan all bebyggelse i staden ödelades, grundlades den nya stadsbebyggelsen efter 1600-talets rutnätsplan. Planen präglades av hänsyn till brandrisken: Plantaget eller ”Kulturaxeln” liksom två breda trädplanterade gator, Edsgatan och Vallgatan bildade en brandgata. Rutnätsplanen från 1600-talet bestod och gör det alltjämt idag.

1679 blev Vänersborg residensstad för Älvsborgs län.

1752 invigdes Brinkebergskulle sluss, som löste problemet med nivåskillnaden mellan Vänern och Göta älv.

1800 blev Trollhätte kanal klar och Vänersborg fick därmed direkt sjöfartsförbindelse med Göteborg och Västerhavet.

1848 grundades Tändsticksfabriken (drevs fram till 1932).

1860 startade Vänersborgaren A.F. Carlsson skofabrik, en av landets största (lades ner 1969).

Fram till 1927 låg Kungliga Västgöta regemente i Vänersborg.

1930 inrättades ett mentalsjukhus, Källshagens sjukhus, i det nedlagda regementets lokaler i Vänersborg. Sjukvårdsstaden Vänersborg utvecklades liksom förvaltningsstaden och skolstaden.

1999 blev Vänersborg säte för Västra Götalandsregionens regionfullmäktige och regionstyrelse.

Källa: Vanersborg.se

Vänersborg residensstaden militärstaden

Vänersborg residensstaden militärstaden

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Lägg till kommentar