Skeppsvarven i Göta älvdalen

Skeppsvarven i Göta älvdalen. Trakten har under århundraden kantats av industriella verksamheter, mekaniska verkstäder, skeppsvarv och mindre båtbyggerier.

Skeppsvarven i Göta älvdalen

Varven har funnits både i norr vid utloppet från Vänern – från Vänersborgs skeppsbyggnadsvarv, som hade sin storhetstid i slutet av 1800-talet med byggnation av större segelfartyg – och till Göteborg i söder där Bohus Varv och flera av regionens storvarv funnits, moderna varv som långt in på slutet av 1900-talet byggde stora lastfartyg, tankfartyg och roro-fartyg. Ett av de allra varvtätaste områdena längs Göta älvdalen under 1800- och 1900-talen var dock socknen Tunge härad, som ligger öster om älven och norr om Lödöse.

Källa: Varvs- och Sjöfartshistoriska Föreningen i Göta älvdalen

Skeppsvarven i Göta älvdalen

Innehållsförteckning

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Lägg till kommentar