Search Results for: vänersborg

nov 22
Lödöse museum

...arkeologisk undersökning, rektor Folke Nordin…

nov 03
Vandringsleder

...inlagras i lerorna. Glacial lera utgör den helt…

mar 05
Västergötland västra landet vid Göta älv

...sin sida Vänern. Under Gustav Vasa blev…

nov 02
Tullen i Vik

...1640-talet hade danska och norska medborgare full frihet…

jun 24
Hallebergs fornborg – Skandinaviens största

...1788 då den dansk-norska hären invaderade…

jun 13
Krabbefejden 1657 i Götaälvdalen

...general Erik Stenbock, och 2 100 dansk-norska…