Lödöse – hamnstaden

Fartygen från Kattegatt seglade upp längs Göta älv till Lödöse, där varorna lastades av och lastades om för vidare transport landvägen in i Västergötland. Tio kilometer uppströms låg fallen vid Fuxerna vilka hindrade vidare transporter längs älven.

Mellan Ljudaåns två mynningsarmar restes små hus som utgjorde stadens kärna. När bebyggelsen var som mest omfattande hade Lödöse även en ”Nordstad” som utsträckte sig över ett mellan 100 och 150 meter brett parti norr därom. Tvärs igenom Lödöse löpte en stor nord-sydlig huvudgata, kompletterad av flera andra gator.

Till en början hade de träbeläggning, men på 1100-talet började man stenlägga vissa sträckningar. 

Lödöses nav, den stadsdel som allt kretsade kring, utgjordes troligen av de kajer som sköt ut i Ljudaåns norra mynningsarm, som i dag är uttorkad. I Nordstan bodde järnsmeder, i innerstaden läderhantverkare och guldsmeder. Staden har alltså varit ett blomstrande cent­rum för produktion.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Lägg till kommentar