Kungamöte på Tjurholmen

Kungamote pa Tjurholmen
Kungamöte på Tjurholmen

På Tjurholmen hölls den 17 mars år 1303 ett möte mellan kung Håkon hålägg m.fl. från Norge och kung Birger Magnusson och hans bröder hertigarna Erik och Valdemar Magnusson samt Birgers marsk Torgils Knutsson, västgötalagmannen Bengt Hafridsson och greve Jakob Nielsen av det danska Halland. Till mötet hade Håkon troligen kommit med skepp från antingen Ragnhildsholmen eller Kungahälla medan svenskarna kanske kom från det i norr liggande Lödöse hus.
Anledningen till mötet här ute på klippön mitt i Göta älv var ett bekräftande av det förbund som slutits på Solberga 1302 om att de tidigare dragna gränserna fortfarande skulle gälla och grannsämja råda (Solberga var en plats belägen på den norska sidan endast några hundra meter söderut). År 1302 hade man också beslutat att gemensamt ställa sig mot Erik Menved i Danmark för dennes befarade hämnd på de fredlösa från Hunehals (efter mordet på Erik Klipping 1286) – greve Jakob Nielsen och ytterligare några män som Håkon tagit under sitt beskydd. Svenske kung Birger å sin sida hade sin syster Ingeborg gift med Erik Menved, och där var det bråk om hennes hemgift.
Detta nådens år 1303 var det relativt fredligt i Sverige, lugnet före stormen. Längre ner i älven pågick arbetena med Gullbrandshus, också som ett resultat av mötet året innan. Marsken Torgils gifter sig detta år och träder tillbaka från förmyndarskapet över kung Birger medan kungabröderna Erik och Valdemar blir hertigar över stora landområden. Men mycket vill ha mer – året efter var inbördeskriget mellan svenske kungen och hans båda bröder i full gång. Jakob Nielsens grevskap hamnar hos Håkon vilken överlåter det till hertig Erik som detta år bränner Lödöse samtidigt som lagmannen Bengt fängslas…
De gränser som beslutats behållas bör ha varit samma gränser som de från trekungamötet år 1101.

Källa: Wadbring.com

Tjurholmen

Innehållsförteckning

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Lägg till kommentar