Kungälv kungarnas stad

Kungälv har ett rikt och spännande förflutet med en lång och dramatisk historia.

Kungälv kungarnas stad. Den strategiska placeringen, som gränsstad till tre länder, våra båda fästningar och inte minst litteraturen vittnar om att Kungälv varit en viktig plats i historien.

Grundades på 900-talet

Enligt sagolitteraturen grundades staden Kungahälla på 900-talet vid Norde älv, några kilometer nedströms från dagens Kungälv. Den medeltida staden Kungahälla var en av Norges främsta städer och låg i brytpunkten med de då intilliggande kungadömena Sverige och Danmark. Av allt att döma, var det en viktig handelsplats av stor strategisk betydelse.

Efter tilltagande gränsfejder flyttades staden i början av 1600-talet till Fästningsholmen och låg därmed i skydd av Bohus fästning, som hade funnits på platsen sedan medeltiden. Vid ett flertal tillfällen utsattes fästningen för fientliga belägringar. Trots detta intogs den aldrig. Efter fredsfördraget i Roskilde 1658, blev Bohuslän svenskt och därmed övertogs fästningen av svenskarna, som genomförde omfattande ombyggnationer.

Staden Kongelf

Staden Kongelf, som hade byggts vid sidan av fästningen brändes ner av danskarna 1676. Därefter anlades en ny stad på den norra älvstranden, där Kungälv än idag ligger. År 1696 upprättades den nya stadens första stadsplan som koncentrerades kring Västra gatan.

Kungälv kungarnas stad

Kommunsammanslagning

År 1952 slogs ett antal kommuner samman och gick från nio till fyra: Hermansby, Kode, Romelanda och Ytterby. Kungälv och Marstrand kvarstod som städer. Efter den senaste sammanslagningen 1971, bildades Kungälvs kommun av de fyra kommunerna, Marstrand stad, Kungälv stad och Rödbo kommun. Bara ett par år senare, 1974, övergick Rödbo till Göteborgs stad och Kungälvs kommun fick sin nuvarande form.

Det område som idag omfattar Kungälvs kommun har ett rikt och spännande förflutet. Området utgjorde del av gränslandet mellan tre länder, vilket fick förödande konsekvenser i orostider. De två fästningarna står som påminnelser om dessa tider och får oss att reflektera över vår egen tillvaro och framtid.

Källa: Kungalv.se

Kungälv kungarnas stad

Kungälv kungarnas stad

Kungälv kungarnas stad

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Lägg till kommentar