Birger Jarl i Lödöse

Birger jarl (eller Birger Magnusson ), född omkring 1210 i Bjälbo i Östergötland, död 21 oktober 1266 på Jälbolung i Västergötland var en svensk jarl och storman. Birger jarl är omnämnd första gången 1237 och verkade mellan 1248 och 1266 som en svensk jarl. Först styrde han informellt över Sverige som förmyndare för sin son kung Valdemar (från 1250 tills denne kröntes 1251), sedan ihop med sonen (till sin död 1266). Birger sägs också vara den som grundade Stockholm år 1252.

Birger Jarl i Lödöse

År 1253 samlade Birger Jarl och norske Håkon gamle sina respektive styrkor i Gullberg för att gemensamt ta sig an danskarna. Några år dessförinnan, 1249, skall man enligt Håkon Håkonssons saga ha träffats på Torska, dagens Thorskog mitt emot Liodhusum (Lödöse), dit Håkon och hans flotta seglat för att invänta Birger Jarl i Lödöse

Det måste ha varit spännande för den svenska garnisonen att ha hela den norska flottan samlad rakt över älven bara några hundra meter bort. I Thorskog skall man sedan ha kommit till en uppgörelse om fred sinsemellan.

Birger Magnusson

Han tillhörde vad man kallar för Bjälboätten, en mäktig stormannaätt som hade Bjälbo i Östergötland som sitt huvudgods.

De tidiga ättemedlemmarna var ofta försedda med olika tillnamn, som Birgers egen far Magnus Minnesköld, farbröderna Birger Brosa som också kallades för Den leende och så Karl Döve. Farfar var Bengt Snivil och dennes far var Folke den tjocke.

Birger Jarls anor är något osäkra. Hans farfars mor var Ingegerd av Danmark, dottern till danske kung Knud den helige. Ingegerds mor kan ha varit Adela av Flandern och kan möjligen ha härstammat från Karl den store. Birgers morfars far var kung Sverker d.ä som var den Sverkerska ättens stamfader.

Birger Magnusson till Bjälbo var den siste i en lång rad av jarlar. Men att använda detta jarl som släktnamn är felaktigt. Jarl är en titel, inte ett namn, sedan är det en annan sak att han idag är känd under denna benämning, mycket tack vare Erikskrönikan. Han har också omtalats som ”Den förste regent i Sverige som förtjänar namn av verklig statsman.”

Under Birger Jarls styre infördes de så kallade fridslagarna som reglerade hemfriden, kyrkofriden, tingsfriden och kvinnofriden i hela landet.

Birger Jarl var den som startade bygget av Lödösehus.

Jarl (fornsvenska iarl, iaerl, isländska jarl ’hövding’, ’förnäm man’, ’kungens högste ämbetsman’, motsvarar engelska earl), nordisk titel under vikingatid och äldre medeltid.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Lägg till kommentar