Äldsta träfynden som gjorts i Sverige

Äldsta träfynden som gjorts i Sverige. I Götaälvdalen har arkeologer hittat 1 700 år gamla träföremål, och det är de äldsta träfynden som gjorts i Sverige. I samband med utgrävningar inför utbyggnaden av E 45 gjorde arkeologer fynd i Grönån som berättar mer om böndernas vardag under järnåldern.

Bland fynden finns, förutom trähjulet, träskålar och andra husgeråd, ok, gärdsgårdsstörar, stege, delar av åror och båtar, pilar samt en del fynd som forskarna ännu inte kunnat lista ut vad de en gång använts till.

Fynden låg cirka en meter ned i leran. Den fuktiga och syrefattiga miljön har konserverat alla dessa träföremål. Platsen ligger i dag mellan 1,5 och 2 meter över åkanten till följd av landhöjningen.

De påträffade lämningarna spänner över tidsintervallet romersk järnålder, folkvandringstid och äldsta vendeltid. Sammantaget utgör fornlämningen vid Grönån en unik lämning från svensk förhistoria.

Äldsta träfynden som gjorts i Sverige

Ur ett svenskt perspektiv så utgör flera av träföremålen unika fynd. Till denna grupp hör den stora brickan i svepteknik (svepkärlet), stegen, bäroket och träskålarna. Andra fynd som också måste lyftas fram är de många olika trädetaljerna till båtar. Bland dessa kan nämnas träblocket, träankaret, årtullen, årtullsförarbetet, de sköra årbladen, spanten och eventuell rorkult. Det förekommer också några föremål som hittills är de äldsta kända fynden i sitt slag. Fragmentet av ett träankare, ett trähjul (löt) och en dragstång (skackel) är exempel på sådana.

Dateringen av träankaret innebär att typen är minst 800 år äldre än vad vi tidigare kände till. Hjulfragment är drygt 500 år äldre och dragstången ett till tvåhundra år äldre än tidigare fynd. Både hjul och skackel kan sättas i samband med vagnar och kärror. Medan ankare tillhör skepp och båtar.

äldsta träfynden som gjorts i Sverige
Grönån rinner ut i Göta älv

Grönån

Grönån rinner ut i Göta älv vid gården Hamnen norr om Älvängen. Grönån avvattnar bl.a. Holmevattnet och Hålsjön. I Grönån rinner Sörån (Slereboån) och Forsån ut, den förra mellan Blinneberg och Färdsle i Skepplanda socken och den senare mellan Vadbacka och Fors, strax sydväst om Skepplanda. Biflödena har haft många vattenkvarnar och en del sågverk, vissa har omvandlats till småskaliga vattenkraftverk. Vid Grönån ligger naturreservatet Rapenskårs lövskogar som ingår i EU-nätverket Natura 2000.

Biflödena Sörån och Forsån rinner genom, alternativt avvattnar flera naturreservat i vildmarksområdet Risveden. Vid flera tidigare kvarnar och sågar finns laxtrappor för att den speciella Grönålaxen (ett särskilt bestånd av den annars utdöda Göta älv-laxen) skall nå sina lekområden. Grönån var segelbar upp till Tors bro och Grönköp nära Vadbacka där Forsån rinner ut ända till 1922. Sörån och Grönån användes till att flotta timmer från Risvedens inre till Grönköp där det lastades på båtar. Flottningen upphörde på 1930-talet.

Se filmen från utgrävningarna i Grönån

Källa: RAA

Äldsta träfynden som gjorts i Sverige

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *